0 / 0
Πόσο σας άρεσε αυτό το βιβλίο;
Ποια είναι η ποιότητα του ληφθέντος αρχείου;
Κατεβάστε το βιβλίο για να αξιολογήσετε την ποιότητά του
Ποια είναι η ποιότητα των ληφθέντων αρχείων;
Αρχείο:
PDF, 12,04 MB
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο για βιβλίο και να μοιραστείτε την εμπειρία σας. Άλλοι αναγνώστες θα ενδιαφέρονται να μάθουν τη γνώμη σας για τα βιβλία που διαβάσατε. Ανεξάρτητα από το αν σας άρεσε το βιβλίο ή όχι, εάν θα πείτε για αυτό ειλικρινά και λεπτομερώς, οι άνθρωποι θα μπορέσουν να βρουν για τον εαυτό τους νέα βιβλία που θα τους προκαλέσουν ενδιαφέρον.
1

六合丛书:始有集

Έτος:
2012
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
MOBI , 690 KB
0 / 0
2

全球书评:大学之道·译言古登堡计划

Έτος:
2014
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
MOBI , 498 KB
0 / 0
脑呼吸

关于脑呼吸(内容简介)
脑呼吸是以脑为中心的新哲学,是指引人们走向健康、幸福、醒悟之路
的方法论。
脑呼吸能够增加脑细胞的氧气供给,让人神清气爽、精力旺盛;
脑呼吸能排除脑内浑浊能量,让脑细胞时刻充满新鲜能量,从而远离疾
病的侵扰;
脑呼吸能增强人们收集信息、判断信息、传达信息的能力,真正成为脑
的主人。
……
本书在韩国与美国出版以后,“脑呼吸”开始盛行,现已成为教育家和
科学家们的新宠。许多欧美的学校将其纳入正式课程,一些教育家认为“脑
呼吸可以弥补现代教育的盲点”。
目前,全球已有上千所脑呼吸训练机构,每年帮助上万人远离亚健康,
成为身心健康的“新人类”。

目 录
脑呼吸...................................................................................................................... 1
序一 遇见无限的自己 .................................................................................... 1
脑呼吸体验记 .......................................................................................... 1
我把车停在哪里了? .............................................................................. 2
血压下降了 .............................................................................................. 2
序二 成为理想中的自己 ................................................................................ 4
获得了博士论文的答案 .......................................................................... 4
植物人阿姨苏醒了 .................................................................................. 5
将脑呼吸融入大学课堂 .......................................................................... 6
自序 你是自己脑的主人吗? ........................................................................ 7
第一章 什么是脑呼吸 .................................................................................. 9
人类存在的三大要素 ............................................................................ 10
物质层面的脑呼吸 ................................................................................ 12
能量层面的脑呼吸 ................................................................................ 13
灵性层面的脑呼吸 ................................................................................ 15
能动性脑的三种能力 .................................................................... 15
脑具有灵性的特质 ........................................................................ 17
信息不是我,而是我的 ................................................................ 17
脑呼吸的最终目的 .......................................................; ................. 18
第二章 认识我们脑 .................................................................................... 21
脑是身体的一部分 ................................................................................ 22
世上没有坏的脑 ............................................................................ 22
脑呼吸是怎样活动脑子的? ........................................................ 23
脑内风景 ................................................................................................ 26
脑和大脑边缘系 ............................................................................ 26
小脑、间脑、中脑、延髓、脊髓 ................................................ 27
脑细胞与脑回路 .................................................................................... 31
左右脑功能的信息传递网 ............................................................ 31
脑回路是可以更换的 .................................................................... 32
脑的三层结构 ........................................................................................ 34
生命的管理者——脑干 ................................................................ 34
感情的王国——旧皮质 ................................................................ 35
思考的根源——新皮质 ................................................................ 35
I

第三章

脑干的惊人力量 ............................................................................ 38
小心脑干的能量 ............................................................................ 39
超越怀疑和恐惧——直达脑干之路 ............................................ 40
明朗的才智和充满力量的喜悦 .................................................... 40
脑呼吸与脑的三层结构 ................................................................ 41
脑呼吸的三大原理 ........................................................................ 43

对“气”的理解 .................................................................................... 44
1.气是身体和心灵的连接环 ...................................................... 44
2.气的流动之路——经络和穴位 .............................................. 45
头部的主要穴位 ............................................................................ 46
3.脑呼吸与丹田系统 .................................................................. 46
脑与丹田系统 ................................................................................ 48
脑呼吸的三大原理 ................................................................................ 50
1.水升火降原理 .......................................................................... 50
2.精充气壮神明原理 .................................................................. 51
3.心气血精原理 .......................................................................... 53
第四章 脑呼吸与新人类 ............................................................................ 55

第五章

新人类的五个条件 ........................................................................ 56
脑呼吸的两大特点 ........................................................................ 57
身心放松法 .................................................................................... 59

脑呼吸的心灵准备 ................................................................................ 60
身体和心灵的放松 ........................................................................ 60
对自己的信任 ................................................................................ 60
丰富的想象力 ................................................................................ 60
练习的日常化 ................................................................................ 61
脑呼吸的身体准备 ................................................................................ 62
丹田强化运动 ................................................................................ 62
丹田拍打法 .................................................................................... 63
肠道推拉运动 ................................................................................ 64
第六章 唤醒身体的感觉 ............................................................................ 65
脑呼吸的基本阶段 ................................................................................ 66
第一阶段 脑呼吸体操 ........................................................................ 68
摇晃法 ............................................................................................ 68
敲打法 ............................................................................................ 69
伸展运动 ........................................................................................ 69
转动关节运动 ................................................................................ 69
拧转运动 ........................................................................................ 69
使劲运动 ........................................................................................ 77
II

第二阶段 止感练习 ............................................................................ 78
放松的专注 .................................................................................... 78
第七章 脑呼吸的五个阶段 ........................................................................ 85
什么是脑呼吸的五个阶段 .................................................................... 86
唤醒脑感觉 .................................................................................... 86
灵活脑部 ........................................................................................ 87
净化脑部 ........................................................................................ 87
综合脑部 ........................................................................................ 88
成为脑的主人 ................................................................................ 88
第一阶段 唤醒脑感觉 ........................................................................ 90
用生命能量感受脑 ........................................................................ 90
1.观脑 .......................................................................................... 91
2.感觉脑能量 .............................................................................. 91
第二阶段 灵活脑部 .......................................................................... 100
更鲜明丰富的知觉体验 .............................................................. 100
扩大意识之窗 .............................................................................. 101
灵活脑部的两种方法 .................................................................. 102
一、脑灵活体操 .......................................................................... 102
二、脑膨胀与收缩 ...................................................................... 103
三、脑按摩(形状矫正) .......................................................... 103
四、重新起名字 .......................................................................... 104
第三阶段 净化脑部 .......................................................................... 115
一、洗脑 ...................................................................................... 116
二、用脑进行呼吸 ...................................................................... 116
三、释放锻炼 .............................................................................. 120
笑的力量 .............................................................................. 120
是高兴才会笑,还是笑了才会高兴? .............................. 122
用呼吸和微笑“放掉”情感 .............................................. 123
第四阶段 综合脑部 .......................................................................... 130
一、脑回路锻炼 .......................................................................... 131
二、欧姆震动锻炼 ...................................................................... 131
脏器和声音的共鸣 .............................................................. 135
三、自律震动锻炼 ...................................................................... 135
震动——通过经络的生命颤动 .......................................... 137
打开意识的钥匙 .................................................................. 140
自律震动的高潮 .................................................................. 140
四、希望与意识的成长 .............................................................. 141
人格——信息的集合 .......................................................... 141
III

核心信息之一:我是谁? .................................................. 142
核心信息之二:我的人生目的是什么? .......................... 144
核心信息之三希望——抵达完成的路 .............................. 148
第五阶段 成为脑的主人 .................................................................. 151
一、冥想希望 .............................................................................. 152
扪心自问,与脑交流 .......................................................... 153
二、自我创造 .............................................................................. 155
用身体表现希望,用行动肯定希望 .................................. 157
三、感受地球 .............................................................................. 157
当人类之心和地球之心交流时 .......................................... 157
感受地球锻炼 .............................................................................. 158

IV

序一

遇见无限的自己

脑呼吸体验记
我的外号叫“胖子老师”。无论是写书还是做节目,我都使用“胖子老
师”这个名字,因此,越来越多的人只记得我的外号,不记得我的真名了。
也许是上了岁数的缘故,我渐渐感觉头脑大不如前了,以前听一遍就能记住
的事情,现在却不行了,郁闷之中我知道了“脑呼吸”。
我刚开始进行脑呼吸锻炼的时候,有一家杂志社找到我商谈撰稿事宜。
原来他们想刊载我的脑呼吸锻炼过程,具体说就是每月刊登一次初级阶段的
脑呼吸练习法,隔月刊登锻炼的效果,用五个月时间将我的锻炼成绩表公布
于众。
我爽快地答应了他们的邀请,当然我也有自己的打算。一来这个提议蛮
有意思,二来是怕自己偷懒而半途而废,如果把练习过程在杂志上刊登出来
的话,在读者的监督下我就无法偷懒了。
我的脑呼吸锻炼是从“灵活脑部”“综合左脑”和右脑的“画无限大”
开始的。刚开始不是一般的累,胳膊酸痛得抬不起来,眼睛痛得直流眼
泪……有时候甚至想放弃算了。
但是没过多久,效果就显现了。僵硬的肩膀舒缓了,眼睛也不干涩了,
虽然没有达到别人那种境界——练习完后就能看得见脑的形状、颜色和状
态,但是也觉得全身很舒服。
在练习期间,我开发了一个颇有趣的锻炼法,叫做“奇迹的咒语”。如
同操作电脑时按下“保存键”一样,将练习成果全部储存在脑子里。方法是
这样的,“啪”的敲打自己的后脑勺大喊:“脑啊,醒来吧!”当自己大声呼
1

喊时,双拳就会不由自主地握紧并产生力量。

我把车停在哪里了?
过了 50 岁以后,我的记忆力越来越差,比如说经常会忘记车子停在哪
里。在我们小区停车非常困难,找一个车位要转遍整个小区,即使找到车位
停车,第二天早晨起来时,还是会忘得一干二净,只好满小区地去找。但是
练了脑呼吸后的第二个月,每天早晨醒来,我都会清楚地想起停车的位置。
有几个阅读过“脑呼吸体验记”的读者打来电话,说自己也经常忘记停
放车子的位置,是不是得了痴呆症呀?我半开玩笑地回答:“如果手拿着车
钥匙问起‘咦,我的车子停在哪儿了?’这不是痴呆症,痴呆症是手拿着车
钥匙问‘这个东西是做什么用的?’因此,不要胡思乱想,有空多练一练脑
呼吸吧。”
练习脑呼吸后,我的记忆力恢复了,行动也比以前敏捷了,周围的人给
我起了一个新外号——“闪电侠”。其实,即便不懒惰,随着年龄的增长,
臀部也会越来越沉,以前只要吃饱饭就想躺下来休息休息,自从练习了脑呼
吸,自己变得越来越勤快和敏捷了。
最好的效果是三月份东亚马拉松大赛上的表现。在 5000 名参赛选手
中,我取得了第 1200 名,这简直是我人生中最令人兴奋的壮举。这对身材
肥胖且很少运动的我来说,真是件了不起的事情。

血压下降了
更值得高兴的事情是,练习脑呼吸后,我的高血压降下来了。原来
140/90 的血压变成了 120/90。托脑呼吸的福,我每月去医院检测时,还能
听到医 生的 称赞。 有一 次医生 问我 :“你的血 压很好 ,你 在做什 么好 运
动?”
从跑马拉松到降血压,我看到了脑呼吸的惊人效果,从此我对脑呼吸锻
炼更有信心了。有时每月都忙碌于拍摄刊登杂志的照片,开始时老婆还责怪
我这么大岁数还这么莽撞,现在看到我朝气蓬勃的样子什么也不说了。
2

这五个月期间有时工作忙,不能正常进行锻炼,竟然也取得了这般效
果,我已经相当满意了。
脑呼吸的效果很明显,但是对我来说还有一个一直都没有解决的问题,
那就是减肥。每当有朋友问我:“您现在又是脑呼吸,又是马拉松的,是不
是很减肥呀?”我总是觉得有些不好意思,因为听说别人练习脑呼吸都能减
肥,我怎么就减不下去呢?
如今,约定的五个月的练习期限结束了,先跟读者说好,等我更深入地
练习脑呼吸后再见。从现在开始我要正式减肥,缩减腰围,但是又担心,如
果通过脑呼吸真的减肥了,是否就要跟“胖子老师”这个有了感情的外号永
远离别了呢?

李基成

开源大学电子出版系教授,著有《电脑是饭桶》

3

序二

成为理想中的自己

学习脑呼吸已经有三年了,在加利福尼亚 Irvine 的 DahnWoeld 开始练
习时,正是我即将完成二年博士学位论文的时候,我的论文题目是《对自我
定义的探索》
。
身为一个教育者,为了事业奔波忙碌的同时,还要完成一个高难度的论
文,在压力和疲劳的双重压力下,我经常腹痛和失眠。因此,我迫切需要一
个新的契机来寻找往日的健康和幸福。
身为一个具有日本、秘鲁等多民族血统的混血女人,我始终坚信生活中
经历的种种无非就是最终寻找“家”这个空间的旅行。实际的空间也好,隐
喻的空间也罢,那个“家”就是发现安乐感、安慰、和谐的空间。为了寻找
这个空间,我探索了民族、种族、性、权力等深刻的问题。这些问题时刻存
在,也是我每天要面对的障碍。我把论文主题定为“自我定义”也是出于这
个原因。
我的研究超越了社会性、政治性的范畴,进入灵性领域。因为只有灵性
的世界才是发自肺腑的伟大的爱所停留的空间。我接触脑呼吸之际,正是此
种苦恼加深的时候。

获得了博士论文的答案
在我还没有弄清楚脑呼吸原理之前,就获得了脑呼吸的体验。没过多
久,我就学会了几种简单的练习方法。脑呼吸体操让我的身体有了气力,止
感练习让我的思想投入内心,熟练掌握了脑呼吸方法,我可以在柔软的能量
流动中感觉脑。当这些练习成为日常习惯时,我的身体就产生了变化,拖累
4

我多年的疲劳感消失了。
随着健康的恢复,我逐渐进入到了更深的脑呼吸世界。在那个世界,发
现了我内心深处的寂静,曾经带来许多痛苦和悲伤的自私心消失了。在那个
寂静中,我找到了寻觅已久的“自我”。
我们的思维习惯和科学知识规定了“我是谁”,我是混有欧洲、日本、
秘鲁血统的美国人,是教育哲学博士,是大学教授,是女人,但是脑呼吸让
我体验到了,人原本就没有什么界限,排他性态度、人种差别、自我定义的
混乱、如出一辙的固有观念全部消失了。通过脑呼吸,我体验到了“大同”
的世界。
在脑呼吸的世界中,所有的一切只是“存在”,我不是美国人、欧洲
人、日本人、秘鲁人,我也不是女人,不是教授,我只是悠悠万物中的一个
生命而已。

植物人阿姨苏醒了
练习脑呼吸第四个月的某一天,我收到了远在秘鲁的阿姨患重病倒下的
消息,阿姨陷入昏迷状态,在生死边缘徘徊。去秘鲁前我向我的脑呼吸教练
征询意见。教练告诉我,要以平和之心进入病房,并为阿姨做身体按摩,轻
轻地敲打全身。他还叮嘱我,病房是个很容易打碎和谐、平静的场所,因此
要尽可能地使其充满生命的能量。
当我走进阿姨的病房时,她像尸体般躺在那里。半张着嘴、脑袋不能正
常归位、两腿并拢、全身僵硬、眼睛睁不开、嘴不能说话,这就是植物人
啊!我抓住阿姨那潮湿冰冷的手,在她的耳边轻轻说:“听见我的声音,就
紧握我的手。”我虔诚地呼唤着阿姨,几秒钟后,我感觉到阿姨的手有些微
弱的力气,处于植物人状态、不能与人沟通的阿姨竟然能够感觉到我,也能
听见我的声音,我无法掩饰自己的兴奋,太神奇了!
在照顾阿姨的那段时间,我给她做了气按摩,但是这个方法,并没有
“唤醒”阿姨。在阿姨昏迷后的第三周,我考虑再三,终于下决心为她做强
化丹田的锻炼。开始一周我用手敲打阿姨的小腹,后来我抓起阿姨的手每天

5

敲打她的小腹 300 次。这样持续了几天后,阿姨竟然奇迹般地从深度昏迷中
苏醒过来了,并渐渐恢复了健康。
这次经历让我确信了脑呼吸可以唤醒所有人潜在的治愈能力。我开始时
是为了健康而进行脑呼吸练习,后来逐渐被脑呼吸的无限魅力所吸引,现
在,我还打算把脑呼吸融入我的教育课程之中。

将脑呼吸融入大学课堂
在我的课堂中,我不再拘泥于现有的教学方法,我将脑呼吸带进了大学
课堂。每次正式讲课之前,我都与学生一起做简单的脑呼吸。脑呼吸通过运
转我们的心,使我们成为“不仅仅是用头脑理解,更是靠经验感受的人”。
最近,我有了一个在秘鲁传授脑呼吸的机会。我在自己的大众教育研讨
会上综合运用了讲课程序和脑呼吸程序,参加研讨会的许多教师、经营者和
家长对脑呼吸都给予了积极的响应。另外,国立农业学校的教授和邻近的农
夫也和我们一起学习了脑呼吸。
整个研讨会充充满了活力和生动感,与会人员都很积极地参与讨论,表
现出了课堂上难得一见的高度协同心。大家都很愉快,其中一人表达自己的
心得时说:“我感觉心情舒畅,紧张感消失了,容易理解讲课的内容,学习
的意念加强了。”
有的老师说:“脑呼吸适用于所有的孩子,更有益于我们老师,因为它
可以让人摆脱日常的紧张。”
一个大学生告诉我:“更多的大学生希望体验脑呼吸,因为通过对自己
本身的探索,我们能够更加了解自己,这种自我探索可以让我们变成更好的
人。”
这个学生的一席话深深地感动了我,这不正是我的肺腑之言吗:脑呼吸
使我变成更好的人,我成了理想中的我。

苏珊娜娜科摩托·琨莎雷斯

6

美国社区学院专职教授

自序

你是自己脑的主人吗?

每天只睡三四个小时的我,却比别人做了更多的活动,人们经常好奇地
问我秘诀是什么?我可以比别人更快地解除疲劳并重新补充能量的秘诀,即
“脑呼吸”。我所指的“呼吸”不是单纯的气体交换,在我看来,呼吸是能
量的流动,是生命的本质。通过呼吸,我与宇宙能量交流,并体验生命的真
相。
呼吸就是生命。人们一周不进食也能存活,但是停止呼吸 5 分钟就会有
生命危险。人们往往在远处寻找生命和真理,其实,它们近在咫尺。
我为什么强调脑的“呼吸”呢?原因在于,虽然每个人都有脑,但是大
多数人并不懂得如何自觉地运用脑,因此,长久以来我们身为脑的主人,却
无法让自己的脑善尽职责,不能充分发挥脑的作用。如果,我们不去自主地
选择或开发信息,而依靠周围人和环境提供的信息,就如同自己抛弃了脑的
自主权,把自己的脑借给他人使用。因此,在“脑呼吸”课程班上我经常会
问大家一个问题:“你是自己脑的主人吗?”这跟“你是自己人生的主人
吗?”是一脉相承的问题。
那么,究竟怎么做才能成为自己脑的主人呢?
通过个人的亲身体验,我实实在在地体会到,“领悟”是脑内意识变化
和综合的过程,更是成为自己脑的主人的过程。为了让更多的人分享这份体
验,使之成为大众化的锻炼法,我花了相当长的时间进行研究,终于得以将
“脑呼吸”呈现给世人。
脑呼吸是以脑为中心的新哲学,是开发和灵活运用大脑的方法论。脑呼
吸,能帮助我们成为自己脑的主人,让我们的脑充满力量,使之成为能动
性、创造性、和谐性的脑。

7

自 1997 年本书出版以来,“脑呼吸”日益盛行,成为教育家、科学家们
的新宠。“脑呼吸”作为一种出色的教育方式备受关注,它可以提高孩子们
的注意力和集中力,还有稳定情绪、开发脑力的功效。如今,脑呼吸在许多
学校得以普及。最近,首尔大学还发起了以“脑呼吸的教育价值”为主题的
论坛。
脑呼吸不仅在韩国流行,在美国也非常受欢迎。美国的许多学校已经将
“脑呼吸”纳入正式的学习课程,一些教育学家认为“它可以弥补现代教育
的盲点”。
希望更多的人都来阅读《脑呼吸》,因为这本书有望开启物质和精神相
和谐的新时代。但愿阅读此书的所有读者,能够通过脑呼吸领悟人生的最终
目的和生命的实质,成为能动性、创造性、和谐性的脑的主人。

一指

8

李承宪

什么是脑呼吸

第一章

呼吸就是天、地、人之精神。
天、地、人之精神是将天空、大地、人
类视为一体的和谐完整的哲学。

9

人类存在的三大要素

“脑”和“呼吸”是两个耳熟能详的词语,如果将这两个不搭边的词语
组成“脑呼吸”,可能有些词不达意。我们都知道呼吸是用鼻和肺完成的,
那么“脑呼吸”是不是指脑具有鼻子一样的功能,可以呼吸新鲜的空气呢?
如果真是那样的话,会有很多人想知道脑是如何“呼吸”的。
想了解什么是脑呼吸,就必须先了解存在的三个要素:物质性、能量
性、灵性。如果我们用这样的标准来解读自身的存在,物质性就是肉体,能
量性就是能量体,灵性就是信息体。
以计算机为例。计算机分为硬件和软件,硬件是指显示器、主机、键盘
等看得见的部分,而软件是计算机运行所需的各种程序。但是,有了硬件和
软件也还不能使用计算机,还得有电源。
我们的身体与计算机类似,有像硬件的肉体、像软件那样储存信息的信
息体,还有让这两个系统运作的能量体。
肉体是看得见、摸得着的,我们可以通过眼、耳、鼻、舌、身来感知它
的存在。
能量体虽然不能触摸,但同样可以感知。在身体和精神充分放松、意识
十分清醒的时候,我们可以感知身体周围的能量磁场。这个能量磁场能够自
由地进出并包裹我们的身体,它可以用克瑞安相机(Kirlian Camera)拍摄
到,感觉敏锐的人用肉眼也可以看得见。
信息体是无法用五感感知的。信息本身看不见、摸不着,也无法感知,
我们只是通过载有信息的媒体看见它。“脑呼吸”所指的信息不是单指书、
10

报纸、广播、互联网等媒体传播的信息,或从其他人那里得到的知识,而是
更加广义的概念,除了从外部接收的知识,还包括想象、思考、观点、感受
等一切主观意识。
大部分人认为,眼睛看得见的肉身,才是自己存在的全部。事实上,肉
体、能量体以及信息体密不可分,它们综合存在于一个多层次的有机体中,
这就是人类。

11

物质层面的脑呼吸

物质层面的呼吸,就是大家熟知的“气体交换”,即吸进氧气吐出二氧
化碳的过程。
从物理角度看,呼吸主要在肺部进行。而从化学和生理角度看,我们身
体上的每个细胞都在呼吸,从而产生了新陈代谢。
相对于其他细胞来说,脑细胞对血液和氧气的供给变化更为敏感。脑的
重量只占人体总体重的 2%,却消耗心脏供给血液的 15%以上。即使我们什么
也不做,脑也会消耗掉进入体内氧气的 20%~25%。脑的血液供给停止 15
秒,人就会意识不清;中断 4 分钟,就会损伤脑细胞,这种损伤甚至是无法
复原的。
从生理角度来看,呼吸可以改善脑的血流速度和血流量,给脑提供更多
的氧气,给神经回路提供更多的能量,使脑时刻保持清醒和活力。

12

能量层面的脑呼吸

能量是物质背后的高层次感觉,这种感觉一旦苏醒,就会产生像肉体般
活生生的能量系。宇宙万物的本质就是能量,从一粒沙子到巨大的行星,宇
宙万物都在不停地震动着。万物被看成固定的物质形态,比如树木或岩石,
也不过是能量凝聚的状态。它们的本质,都是不停震动和变化的能量流动。
最近,科学证实了生命的能量是“气”的世界,“气”也因此重新得到
大家的关注。
“气”是体验性的生命本质。它存在于任何地方,只要我们唤醒感觉、
集中意识,我们就能够感受和活用它。人类天生就拥有感受“气”的能力,
但是大部分人都不能充分灵活地运用,才失去了应有的感觉。因此,恢复我
们身体内在的“气”感觉,如同学骑自行车时掌握平衡、学游泳时掌握浮力
那么简单。
宇宙间充满着不停震动的生命能量,而人体也布满着许多看不见的细孔
来交换这生命能量,这个细孔就是“穴位”。
如果说,身体的呼吸是指气体交换的过程,那么能量体呼吸就是指生命
能量交换的过程,是通过人将新鲜的能量带入人体内部、再把体内混浊的能
量排出的过程。而脑呼吸是通过脑部穴位,将新鲜的生命能量直接导入脑
内,并把脑内混浊的能量排出脑外,使脑细胞时刻充满生命能量。
正如鼻子被堵塞就无法呼吸一样,穴位被堵塞能量就无法在体内流动。
呼吸不畅会感觉憋闷,气不畅的感觉也是一样的。气不畅的人,除了感觉茫
13

然和憋闷之外,还会感觉到能量停滞和堵塞在身体里的某个部位。通过体
温、味道、颜色、感受等,人们可以感觉到能量体的状态。
如果穴道不通,人体内的能量交流就不能顺利进行,积累在人体内的混
浊能量就会导致各种疾病。如果我们不停地汲取新鲜的能量,即使想生病也
难。能量是永恒的生命源泉,脑呼吸是将身体与宇宙能量相联系的一种方
法。
身体的呼吸是人类无意识的自律性现象,而脑呼吸是脑部有意识的呼
吸。我们之所以无法感觉能量的存在,是因为我们脑部还没有处于完全放松
状态,意识无法集中。
在这里我给大家介绍一个感知能量体的好方法,就是在呼吸时集中意
识。当我们全神贯注于呼吸上,随着有规律、有节奏、反复地吸气和吐气,
我们就会感觉到某种宁静祥和,就能产生与生命能量共鸣的低脑波。

14

灵性层面的脑呼吸

脑呼吸与其他呼吸的显著区别在于:处理“信息”并将“信息”直接作
用于人体。脑呼吸不仅是交换能量的呼吸,还是交换信息的呼吸。信息的交
换,就是灵性层面的脑呼吸。
在人体内部,肺是气体交换的场所,脑是信息交换的场所。外界无数的
信息进入我们头脑中,其中既有有益的信息,也有有害的信息。就像我们持
续地吸入被污染的空气就会生病,长期积累没有净化的能量,会导致能量体
出现问题一样,否定性的、破坏性的有害信息会污染我们的信息体,并让我
们生病。

能动性脑的三种能力
我们周围有非常多的信息,从中找出真实、有益的信息并不是件容易的
事情。这需要很多的时间和努力,常常让我们筋疲力尽。难道除了苦苦找
寻,就没有让信息自动找上门的办法吗?当然有,关键是你的脑是否具有能
动性与创造性。下面是能动性脑所必备的三种能力——
第一,要有收集信息的能力。
收集信息能力是指收集健康、有益的信息的能力。这跟毫无选择地快速
吸收大量信息的能力是不同的。我们通过书、报纸、电视等获得信息,但是
信息收集的最终源泉并不是这些媒体,而是人际关系。因此,要想获取好的
信息,首先是要确认这个好信息是我们所必需的,然后跟信息的拥有者建立
良好的关系。
15

从这个意义来说,收集信息的能力的核心是微笑和礼节。时刻敞开的心
胸、清醒的意识、祥和自然的微笑、可信赖的人品和良好的礼节,是好的信
息资料主动送上门的法宝。
第二,要有判断信息的能力。
判断信息的核心是哲学。这里的哲学是指拥有正确的人生观,帮助脑对
繁杂的信息做出正确判断的脑哲学。只有脑具备了正确的哲学,才能正常运
转。如果我们接受了错误的教育,并因此拥有错误的价值观,那么脑就无法
发挥其正常功能。正如给计算机输入错误的命令,还强求其正确运行,最终
的结果只能是:计算机经常出现错误和故障。也就是说,在脑海里植入错误
的价值观,就会使脑判断信息的能力受损。世上没有不好的脑,只有不会灵
活运用脑的人。
第三,要有信息传达的能力。
虽然人类发明了许多可以传达信息的工具,但我们自身的信息传达能力
并没有因此增长。因为信息传达的核心不是工具,而是传达者的信念和自
信。这里有一个简单的办法,可以测出自己有没有信息传达的能力,就是不
管什么时候都能应邀高歌一曲,不管什么时候都能在大庭广众之下尽情起
舞。信息传达的能力,其实就是自我表现的能力,即是否拥有将自己的想法
付诸实践的能力。我们之所以不能传达好信息,大多是因为我们脑子里有不
好的记忆、错误的体验以及错误的教育形成的不良思维方式。
这些不良的信息使我们变得紧张和消极,脑子里充满了有害的意识。当

16

我们净化不良的信息,使脑子里充满信念和自信时,我们就会毫不犹豫地表
现自我,并付诸行动。每当我感悟一个真谛后,最先做的事情就是清晨早早
起床,到公园里把自己感悟的信息传递出去,与别人分享。随着时间的推
移,我的信息传递从开始的一两个人,而发展到现在的大规模活动,无数的
人从中受益。
如果我们能充分发挥脑的能力,那么,这个世界将会变成真正的人间天
堂。毋庸置疑,我们的脑是具备这样的能力的。但是由于错误的信息支配着
我们的脑,脑的力量不能正常发挥,才使这个世界存在着永无止境的纷争。
人类和地球常常陷入无限的痛苦之中。因此,让脑获得自由、使脑拥有正确
价值观的新科学、新哲学,是我们这个时代的必然要求。“脑呼吸”正是应
这一要求而产生的。

脑具有灵性的特质
我们特别重视脑呼吸的原因还有一个:脑具有灵性的特质。灵性存在于
我们的脑子里,它是信息的精华,是非常纯正、绝对真实的信息。当灵性被
唤醒时,我们就会找到人生的目标和方向。
唤醒灵性最好的办法,便是与自己的脑对话。脑呼吸就是一种与自己的
脑对话的方法,同时也是与自己的灵魂交流的方法。
与灵性相遇,首先就是去除意识障碍物。刚出生的人,意识就像一张白
纸,随着年龄的增长,原本空荡荡的意识空间开始涌入各种各样的信息。每
个所处的环境不同,所接触的信息也不尽相同。因此,这些反复注入的信息
形成了人们迥异的固有观念,并深深地包裹着各自的灵魂。如果把原本纯正
的灵魂称之为“真我”,那么覆盖于灵魂周围的信息体就是“假我”。大多数
人从不曾体验过“真我”,他们总是把包围在“真我”之外的“假我”误认
为是自己的本质。对自己、对别人、对世界,他们总是抱着固定和狭隘的价
值观,浑浑噩噩地度过了一生。

信息不是我,而是我的
许多人认为,信息可以使人获得自由与成功。因此,人们对信息总是满
17

怀渴求,在不安中忙碌一生。事实上,信息本身无法保障我们拥有更美好的
人生。相反,由于毫无取舍地大量汲取信息,我们对事情的判断力就会受影
响,那些不好的、虚假的信息会歪曲我们的价值体系。
我们的身体是由数不清的信息碎片聚集而成的综合体。名字、年龄、职
业、家庭、亲戚、同事、喜欢的或不喜欢的事物、人生中幸福的时刻、未来
的梦想等信息组合,决定了我们是怎样的个体。这些信息聚集在一起,才能
使每个人和别人区分开来。因此,一个人的价值是由他本身所拥有的信息的
质和量决定的。
人类是信息的集合体,同时也是信息的主人。但是,大多数人没有力量
改变组成自己的多种信息,不知道自由其实就掌握在自己手中。他们总是无
意识地将流入头脑的信息,不假思索地全盘接受,然后,将这些被动接受的
信息认作真实的自我。其实,信息本身不是我,我所接受的信息是属于我
的。
仅仅懂得许多单纯的信息,是无法变成信息的主人的。问题的关键不在
于信息本身,而在于你是否拥有判断和选择信息的能力。如果没有这样的能
力,就不能成为信息的主人,无法灵活运用信息,只能陷入信息的洪水当
中,成为信息的奴隶,被信息支配。
信息是有主人的。信息属于它的上级——“我”的管辖领域。我们可以
选择、修改和放弃信息,也可以变化和更新信息。脑呼吸最大的作用之一就
是,使进入自己脑子的信息,从固有的习惯和观念中摆脱出来,对混乱的信
息做出正确的评价,自由地选择、灵活地运用。

脑呼吸的最终目的
脑呼吸的最终目的就是让脑具有力量,使之成为能动性、创造性、和谐
性的大脑。
能动性的脑,是指务实且有责任感的脑。能动性的脑所从事的都是有助
于达到目的的事情,使我们更加有效地利用时间和资源,帮助我们自我管理
和自我经营,实现自己选择的愿望。
创造性的脑可以灵活地进行思考、充分发挥想象力。创造性的脑,能够
18

勾画出美好的未来,可以坦然面对艰难的现实环境,不会向它屈服,可以不
断地解决自己人生前进道路上的困难。
和谐性的脑可以使人的性格变得平和,把和谐看做最大的价值,并为之
努力。和谐的脑可以产生有助于和平的信息、光明正确的信息,能够治愈人
们心中的痛苦。
脑呼吸让我们的脑具有能动性、创造性、和谐性的力量,从而可以辨别
什么是出于情感、欲望的“假我”的声音,什么才是“真我”所希望的,并
获得“真我”的力量和智慧。同时,脑呼吸还能让我们获得卓越的信息收集
能力、信息判断能力和信息传达能力。当每个人都拥有能动性、创造性、和
谐性的脑,当全人类共享好的信息的时候,全人类的意识也会随之进化,那
么美好的世界离我们也就不远了。

19

20

第二章

认识我们脑

世上没有坏的脑,只有懒的脑。
脑呼吸通过肉体、能量体、信息体三方
面训练脑,从而激发脑功能。

21

脑是身体的一部分

除了头痛或因健忘症经常丢失东西时,人们几乎对自己的脑漠不关心。
最近这种情形似乎有了一些改变,右脑开发盛行起来,痴呆和脑中风等脑疾
病也被列入重要的课题。尽管如此,除了担心子女学习成绩的父母或脑疾病
患者,真正关心自己脑的人依然寥寥无几。
人们普遍认为,脑是自身力量所不能及的存在。虽说人们都知道脑决定
着我们的一切,比如看、听、说、思考、行动等,但由于我们无法直接看见
或触摸,所以常常忘掉了脑是自己身体的一部分。而且,我们坚信脑功能是
与生俱来的,是由遗传决定的,这种传统的误解和偏见,很难使人相信可以
自觉地改变自己脑功能的事实。
人一出生,脑细胞的老化过程就开始了。脑细胞是不可再生的,因此,
脑细胞的数量从一出生就在缩减。即使这样,在人几十年的生命过程中,自
然减少的脑细胞数量也不过是总数量的 4%。换言之,脑功能减退的最大原因
不是脑细胞的自然减少。事实上,决定脑功能的重要因素不是脑细胞的数
量,而是脑细胞之间的连接网。虽然脑的基本结构是与生俱来的,但是,我
们可以通过教育以及个人的努力,改变脑细胞之间的连接网,从而改变我们
的脑功能。

世上没有坏的脑
在汉语中,计算机也叫做“电脑”,即用电运转的脑,这是因为计算机
的结构和功能与人脑相似。还有很多人认为,人脑的能力不及电脑。当听说
22

有人心算功能优于电脑时,大多数人都会感到惊奇。但是,请别忘记,电脑
是人脑的创造物,人脑所能做到的事,世上没有一部电脑能完全做到。
比如说,任何电脑都不能自动创造自身程序,电脑程序完全是由人脑来
设计的。而人类的脑不但可以自动运转,还能自觉地管理无意识的生命活动
和有意识的组织活动。此外,人脑还能通过自觉地评价和学习,创造出适应
环境和改变环境的方案。
一切人类文明的惊人发展都来自于脑的力量。人类通过脑不断地实现自
己的梦想。因此,了解脑就是了解人类和人类文明的基础。世上没有坏的
脑,我们根据脑子里装有什么样的信息,以及信息管理、利用和开发的程
度,评价每个人的智力水平。
要想正确地利用脑,首先要自觉地把脑看做自己身体的一部分。如同我
们的肌肉和关节长时间不活动就会僵硬,失去灵活性和弹性一样,如果脑的
部分功能不开发利用也会自动地衰弱。要想放松僵硬的身体,恢复其正常的
功能,就应该多活动活动筋骨;要想使脑子正常、有效地运转,也应该多活
动活动脑子。
活动脑子的方法有许多种。脑连接着我们身体的所有部位,并贯穿于所
有的活动之中,因此,我们如果能多活动活动身体,保持合理的饮食和生活
习惯,积极参加社会交流,脑也能保持健康的状态。另外,像阅读、思索、
讨论等智力活动,以及用脑较多的围棋、象棋等游戏,对脑而言也是很好的
运动。但是,比起这些日常性方法,“脑呼吸”能够更积极、直接地让脑子
活动起来。

脑呼吸是怎样活动脑子的?
脑呼吸通过肉体、能量体、信息体三个方面训练脑子,具有激活脑功能
的原理和方法。前面章节是从“呼吸”的观点解析这三个方面的,那么本章
我们从“脑部训练”的观点出发,来阐述脑呼吸如何使脑部得到更好的锻
炼。
脑部激活意味着唤醒身体的感觉。我们常常以为,感觉是通过自己的眼
睛、耳朵、舌头、手指等感觉器官形成的,但实际上,所有的感觉都发生在
23

脑呼吸的三大要素
脑子里,感觉器官只不过是信息传感器。我们的所见、所闻、所感、所想,
都是经过脑子解析感觉神经传达的信息而形成的。有时我们会出现从未有过
的感觉,做出以前不能做出的动作,这意味着接收外部刺激的传感器,即眼
睛、耳朵、舌头等感觉器官和解析刺激信号的脑领域同时被唤醒了。所以,
通过适当的运动不但能够唤醒身体的感觉,同时也能唤醒并激活脑。
我们大多数人都拥有一套固有的行为模式。人们总是在不知不觉中遵循
这些模式,很少改变经常使用的部位和方向,因此脑子也随着身体的运动模
式做相关的活动,脑子的部分功能不能被启用而渐渐衰退。如果我们试着多
运动平时很少活动的肌肉,多做与平时习惯相反方向的活动,就会唤醒和激
活平时没有启用的脑组织。所以说,唤醒身体中沉睡的感觉,是唤醒脑的最
基本、最有效的方法。
从能量方面来说,激活脑子就是利用“气”使脑呼吸,并给脑提供能
量。一个人的沉睡感觉被唤醒时,你会发现身体中有一种与平时截然不同的
新感觉,这种新感觉就是我们体内能量的微妙流动。这种感觉为我们提供了
可以操纵脑子的新通道。
24

虽然我们的脑是由神经细胞组成,并控制和调节身体各部位的动作。但
是,它没有可以自觉感觉的感觉神经,也没有可以自觉活动的肌肉。可以
说,用物理性办法是无法感觉和运动脑子的。但是,如果活用好“气”、能
量,就会使脑子呼吸和运动。如同运动手脚一样,直接运动脑。
从信息体方面来说,激活脑就是给脑提供良好的信息。良好信息是指能
动性的、创造性的、和谐性的信息。其中,最重要的是与“自我整体”相关
联的信息。如“我是谁”“我的人生目标是什么”等,这些信息是我们思考
和行动的核心。当这些信息在脑中确立,并处于正确的位置时,我们的脑就
会体验到无限的创造力。

25

脑内风景

脑呼吸并不需要专门的脑部知识。但是,脑呼吸是以解剖学、生理学等
为基础的,因此,懂得脑的构造和功能等基本知识对脑呼吸是有帮助的。我
们有了关于脑的知识背景,就会更加容易理解脑呼吸。

脑和大脑边缘系
在所有动物当中,脑的重量与体重的比率最高的是人类。人类的脑重量
约为 1350 克,而鲸鱼的脑有 8000 克,大象的有 5000 克,相比起来,人脑
的重量是相当轻的。但是与体重相比,鲸鱼和大象的脑占体重的 1/1200 左
右,人猿的是 1/100 左右,人类的脑与体重的比重高达 1/40,是所有哺乳动
物当中比重最大的。
我们的脑如同豆腐一样柔软,但是脑外部的三个膜和坚硬的头盖骨能够
对脑起到很好的保护作用。另外,由于脑是漂浮在脑脊髓液之上,所以能够
最大限度地缓解外部冲击。
人类的脑大体由大脑、小脑、间脑、中脑、脑桥、延髓、脊髓组成。其
中,大脑占了绝大部分,大约占脑体积的 90%,重量的 80%。大脑是由半球
状的左脑和右脑组成,这两个大脑半球通过脑桥连接,形成紧密的相互协助
体系。
左、右大脑半球之间呈长柱状,由上而下依次为间脑、中脑、脑桥、延
髓。间脑位于左、右两个大脑之间,从外面是看不到的;中脑和脑桥、延髓
的后部都被小脑覆盖着。我们把间脑、中脑、脑桥、延髓统称为脑干,位于
26

脑干外部、大脑半球里面和底部的部位则称之为大脑边缘系。
大脑的模样如同去了壳的核桃仁。包裹着大脑的皱皱巴巴的表皮称为大
脑皮质。大脑里聚集着超过 140 亿个神经细胞,用来执行语言、思考、判
断、创造等人类固有的精神活动。大脑皮质以表面上粗大的槽为基准,分成
前部的额叶、上部的顶叶、后部的枕叶、两侧的颞叶。额叶一直被认为是形
成思考和语言的区域,但是科学界至今还没有对其确切功能做出科学阐述。
越高级的哺乳动物,其额叶就越发达,人类额叶的发达程度是最为显著的,
我们从人类突出的额头外形上可以得到证明。
位于大脑皮质下方的大脑边缘系,是脑进化过程中较早产生的部分,因
此完全被大脑皮质包裹着。大脑边缘系是关系着人体本能欲望的部位,维系
着个体和种族的生存,是愤怒和悲伤等情绪发生的场所。如果大脑皮质被称
为思考的根源,大脑边缘系则是情绪的根源。

小脑、间脑、中脑、延髓、脊髓
大脑后下方的小脑呈左右一对,整个表皮被横向皱纹所覆盖着。小脑具
有调节平衡感觉和肌肉运动作用。
埋在两个大脑半球和小脑之间的间脑,是调节内脏和血管活动的器官。
占据间脑约 4/5 的视床(拉丁语意思为等候室),它可以把嗅觉以外的所有
感觉信息连接到大脑皮质。此外,间脑具有抑制和促进身体运动的功能。
视床下部是以调节血压、体温、血糖量、胃酸分泌、水分代谢来维持体
内恒常性。体内血压增高时,促使其降压;体内水分不足时,启动人体系统
促使补充更多的水分。这样,视床下部又与食欲和性欲相关,如果此处受损
就会失去饱满感而无节制地进食,并疲于不间断的性冲动之中。
仔细观察视床下部,就会发现豆粒般的突出物,这就是脑下垂体。脑下
垂直体虽然很小,它却是分泌许多激素的内分泌器官,因此,视床下部还可
以调节脑下垂体功能。
位于间脑下方的中脑,其上部与视觉的神经线路,下部与听觉的神经线
路相关联,主要有眼球运动、瞳孔收缩等与视觉相关的作用。中脑下方的脑
桥像桥一样把左、右小脑半球连接起来,在神经细胞集团中,它扮演着为大
27

脑皮质和小脑皮质传递信息中间通路角色。
位于脑最下方的延髓支配着直接关系生命的肺、心脏、胃和血管等。延
髓的长度只有 2.5 厘米,却是身体系统的自动控制中枢,它主管着心脏搏
动、呼吸、消化等维持生命所必需的活动。
我们把间脑、中脑、脑桥、延髓等统称为“脑干”。在人类具备说话、
思考能力之前所产生的脑干,它主要的任务是维持生命。因此,人们在大脑
或小脑受伤时,也不至于死掉。但是,脑干受伤时,就很难避免死亡了。当
一个人的大脑或小脑处于麻痹状态,而脑干继续维持着呼吸和心脏搏动时,
我们称之为“植物人”。反之,由于脑干功能麻痹,而用人工呼吸维持生命
的情形称之为“脑死亡”
。
从脑干连续的连接,并位于脑最下方的脊髓呈白色细长的圆柱状。脊髓
是运动神经、感觉神经和自律神经经过的通道。
以上是对脑内风景的简单浏览。如果我们的脑子里能够浮现一张清晰完
整的脑构造图,那么会对学习脑呼吸有很大的帮助。

28

脑领域

位置和功能
占脑体积的 90%,是最晚进化的部分。可以形成语言、思考、判
断、创造等高级精神活动。

大脑

左脑(语言脑):右侧身体的运动能力、皮肤感觉、计算能力、语
言能力、分析能力。
脑桥:连接左、右脑。
右脑(形象脑):左侧身体的动能力、皮肤感觉、直观能力、空间
能力、艺术感觉、认识模式。

小脑

位于大脑后下方,左、右一对。平衡感觉、调节肌肉运动、单纯
的学习反应记忆。
位于大脑和涉及之间。

间脑

视床:约占间脑的 4/5,是聚焦所有感觉信息的等候室。
视床下部:位于视床下方,维持恒常性(调解血压、体温、胃酸
分泌等)。
脑下垂体:位于视床下部下方,调解激素的分泌。

中脑

控制眼球运动、瞳孔收缩等与眼部相关的活动。

延髓

维持心脏搏动、呼吸、消化等生命必需的活动。

脊髓

位于脑最下方,呈细长圆柱状。是运动神经、感觉神经、自律神
经经过的通道。

脑结构和功能
29

间脑的结构(上)脑断面图(下)

30

脑细胞与脑回路

我们在出生时就拥有约 1000 亿个脑神经细胞。自出生之日起每天平均
失去约 10 万个,其中 5 万个是属于大脑皮质部分。影响脑功能的原因有许
多,因此脑细胞消失的原因也不尽相同。破坏脑细胞的因素有:酒精、服用
药物、长期的药物治疗、压力、忧郁症、缺乏刺激、营养失调及作息不良带
来的运动不足,等等。
脑细胞的减少是随着年龄的增长发生的,是任何人都无法避免的事情。
但是,即便我们活到一百多岁,脑细胞依然保有总量的 96%,即超过 963.5
亿个。更重要的是,脑重量是不会随着年龄而减少或增加的,而是根据怎么
使用脑而发生变化的。既然脑细胞在随着年龄增长而逐步减少,脑重量怎么
会增加呢?事实上,越是使用脑,越会促使重新生成脑细胞之间的连接环突
触,并增加脑细胞的密度。

左右脑功能的信息传递网
脑细胞以神经元为单位形成。一个神经元是由星状细胞体、许多长在细
胞体的小尾巴状的树突和一个长长的轴突组成,轴突负责信息的传递,树突
则负责信息的接收。
一个神经元轴突的末端部分和下一个神经元树突不是相互连接在一起
的,而是有 1/2000 毫米左右细微的间距,这个间距被称为突触。当神经元
受到一定程度的刺激,轴突末端的小袋子就会破裂,同时产生一种“神经传
递物质”,并转移到其他神经元上,完成神经细胞之间的信息传递。
31

影响脑功能的不是脑细胞数或脑重量,而是由突触组成的脑部信息传递
网。突触的数量越多,即更多的脑细胞相互连接时,脑的功能就越好;当突
触内的神经传递物质移动更顺畅,即脑细胞之间的信息传递活跃时,脑的功
能就会越好。
一般来说,在一个人的成长过程中,会经历三次左右的突触数量的激
增。第一次是两岁左右,我们学走路和说话的时候;第二次是六岁左右,我
们学读书、数数、写字的时候;第三次发生在十二岁左右,我们第一次掌握
抽象概念和进行逻辑思考的时候。突触数量的增加,在脑当中主要形成于大
脑皮质部分,主要关系到学习及创造性行为。

脑回路是可以更换的
用脑神经生理学术语来讲,知识是由一定规律形成的神经元的连接方
式,而学习是其连接方式的变化。换句话说,软件的变化带来硬件的变化。
硬件和软件紧密关联,相互变化、相互影响,这是我们的脑所具备的特征,
也是区别于电脑的重要一点。脑细胞制造的这种连接网就是回路。
脑回路是能量流动之路,同时也是信息处理的模式。从解剖学角度来
说,给我们提供了解和解释世界的世界观或固定观念,都具有固定的脑回路
形态。我们一生有无数经历,这些经历以知识或记忆的信息形态储存在我们
的脑海里。我们根据积累于脑子里的信息内容,形成固有的脑回路,在无数
的信息当中,对脑回路结构起决定性影响的是有关人生价值体系的信息。当
我们知道了人生中最重要的价值在哪里,脑回路就会朝着实现其价值的方向
而形成。
脑回路可以根据脑接收什么样的信息而随之改变。当接触有关于存在的
本质方面的高水平信息时,脑回路的根本结构就会改变。脑回路的变化意味
着意识的变革,改变全部脑回路的根本性的意识变革则称之为醒悟。脑呼吸
的最终目的是,将根植于“假我”的回路改变为“真我”,即根植于灵魂的
回路。当脑回路的根连接于生命之根的“真我”时,沉睡在脑海里的无限潜
力便开始苏醒。

32

神经细胞和突触

33

脑的三层结构

蜥蜴、狗、人等,都有自己的脑。那么人脑有什么特征,使人类与其他
动物区别开来呢?人类的脑始终在不停地进化,脑是动物的进化达到一定高
度阶段时产生的,它是急剧发达的器官。在这样的进化高潮中,产生了拥有
巨大的脑的动物——人类。
章鱼、鱿鱼、昆虫等动物的脑分散在身体的各个部位。它们在进化成为
脊髓动物的阶段,原本分散于身体各处的脑就集聚在背部,在脊椎里生成一
节较大的脑,被称为脊髓。然后,脊髓前端进化得更加肥大,最终形成类似
于脑的脑。
经过爬虫类阶段形成脑干、哺乳类阶段形成旧皮质、灵长类阶段形成新
皮质,人脑就是以这种顺序进化形成了如今这样的三层结构。自出生起人类
的脑就是按照上述顺序发展的。即,受精六周后,脑开始分化,首先形成脑
干部位;出生后三年内,先形成旧皮质,并在此基础上形成新皮质。这样,
反映各自不同进化阶段特征的脑的三层结构相互作用使人成为人。

生命的管理者——脑干
脑的三层结构中的最里层是脑干。脑干是从爬虫类的进化阶段形成的,
它掌管着呼吸、循环、消化、生殖等基本的生命功能。我们在进食时,判断
咀嚼的感触和味道的好坏,属于新皮质的管理范围,但是在食物经过喉咙的
瞬间,就会落入脑干的管理范围。胃肠分泌胃液,小肠吸收营养,这都是脑
干的作用。脑干是脑呼吸所关心的重要领域之一,我们将在后面的章节中讨
论。
34

脑干的功能
感情的王国——旧皮质
覆盖在脑干上部的旧皮质(大脑边缘系),是从哺乳类动物的进化阶段
形成的,它管理着运动神经和多种感情反应。举例说,狗在遇到比自己力气
大的动物时,会把尾巴放低,以表示胆怯;在表示高兴和亲密的时候它会摇
尾巴。这种哺乳动物的情感反应出自旧皮质。正是由于哺乳类动物具有旧皮
质,所以会有逃避和应战这种应对一般性危机的方式。历史记载了许多爬虫
类动物,因没有这种反应机制遭受了灭顶之灾。因此,旧皮质这种反应机制
在物种的进化过程中是非常有用的。因为有了畏惧,我们存活的机会大大增
加了。
如果我们能够正确地运用旧皮质,就不会被情感牵着鼻子走,而是根据
自己的需要创造情感的能量,并合理运用。脑呼吸中正确活用旧皮质功能,
最简单快捷的训练方法是“多笑、多玩耍”。

思考的根源——新皮质

覆盖于大脑外部的新皮质是以语言活动为基础,形成记忆、分析、综

35

脑的三层结构和功能

36

旧皮质功能
合、判断、创造等人类固有的智力活动。新皮质是随着灵长类的出现而形成
的,但是发展成现在这样是更久以后的事情。新皮质与语言的使用有着紧密
的关系。从进化的悠久历史看,被认为是永恒真理的思想和科学,也是由于
新皮质活动的结果产生的。
因为只有人类的新皮质特别的发达,因此被称之为“人脑”。储藏在新
皮质中的各种规范抑制着旧皮质的感情,调节脑干的本能性欲望,使之符合
社会性。作为社会的一员,我们在生活当中,不能忽视新皮质的合理性指
示,但同时也要正视旧皮质本能性欲望和感情性欲望的存在,因此不要一味
地抑制它,要按适当的节奏消除它。无视人类自然形成的生理需求,而是使
自己强行迎合于新皮质的观念,就会使旧皮质承受压力,从而失去稳定的情
绪。如果旧皮质继续承受压力,就会影响脑干,从而阻碍基本的生命活动。
在进化过程中,新皮质有着特别重要的意义,它具备了两个重要特性—
—“反省”和“创造”。有了新皮质,我们才会思考“我是谁”,反省自己,
为满足自己内心的欲望进行“创造”活动。
人类之所以能进化到如此高级的程度,正是由于新皮质的特性。这样
的结果使人类以“万物灵长”自居,使人类排他性地占有地球,并产生支

37

新皮质的功能
配自然的、既危险又傲慢的想法。
但是,我们不要忘记,现在还不能证明新皮质是否有益于进化过程。
人类通过新皮质活动的最新成果——基本粒子物理学和遗传学的发展,
同时拥有制造自动破坏的力量和制造近似自己生命体的力量,并已进入最后
的试验阶段。如果,在这个试验中判明新皮质是自我破坏性的,对进化过程
是无用的,那么目睹这一结果的将不是我们人类,而是地球。

脑干的惊人力量
我们再回到藏在脑最深处的脑干。虽然脑干是脑的最后禁地,目前是我
们未知的领域,但是,从下文几个典型的事例中我们不难发现其惊人的功
能。脑干直接管理生命,为了不受新皮质变化无常和错判的影响,脑干的功
能性和结构性被分离开来。举例说:因为对人生失去热情的人的新皮质有死
的愿望,而主管呼吸的脑干的延髓就停止呼吸,我们能想象得出这会是什么
后果。
为了保护生命本身,脑的各个层之间互相传递信息和相互影响,但它们
不能越权和干扰彼此。因此,除了极其特殊的情况之外,新皮质是不能随意
干预在脑干形成的体温、心脏搏动、血压等维持生命所必需的基本功能。
38

新皮质拥有对时间、空间、模样、气味、味道、重量、温度等各种项目
的判断功能,目前,据我们所知它约有 52 种判断功能。当所有的判断功能
判断出“真实”的信息,即没有一点儿怀疑的 100%真实的信息时,才能接近
脑干。
当一个人被深度催眠之后,我们把一枚普遍的硬币放在他的掌心,并暗
示他“现在你的手上有一枚发烫的硬币”,此时,他的掌心就会真的出现烫
伤一样的水泡。因为,人在催眠状态下,新皮质的所有判断功能会被阻断,
并将所接收的暗示如实地传递给脑干。肩负维持生命功能的脑干,一旦有什
么信息传入,它就会 100%地接收。因此,在上文的例子中,脑干会做出与实
际烫伤时相同的反应。
还有一则关于脑干功能的有趣的新闻:有一天,一条巨大的蛇闯进了因
患脑中风而半身不遂的患者病房,当他们看见蛇的瞬间,平时连上厕所都无
法自理的患者们,全都迅速地跑到了病房外。这是因为在生命危机的瞬间,
他们忘记了自身无法移动的事实。
这件事说明了脑干与新皮质之间信息传递的方式,在看见蛇的瞬间,患
者的新皮质毫不怀疑自身是可以移动的,正是这种 100%肯定的信息唤醒了脑
干潜在的能力。

小心脑干的能量
当脑干的能量爆发时,就会产生惊人的力量或奇迹般的治愈能力。那
么,我们能不能随心所欲地活用脑干的功能呢?首先我们抛出下列疑问:
“我能按我的意图思考吗?”“我能按我的意图感受吗?”
一般来说,我们的想法、想象及感情是无法随心所欲的。事实上,与其
说是在思考,不如说是我们被心理作用拖走更为确切。如果在这种状态下,
新皮质接近脑干,随心所欲地使用脑干的无限功能和能量会是什么结果呢?
因为我们没有掌握随心所欲驾驭的方法,所以即便是无恶意的使用,也会使
脑干的功能和能量危害自己的身心,甚至给他人带来害处。由此可见,不让
新皮质活动直接影响脑干,是造物主对我们极大的关怀。
通过脑呼吸锻炼法端正我们的想法,使情感(情绪)平静,就会拥有正
39

确使用脑干的智慧和力量。如果我们能够自由运用脑干的力量,就可以按我
们的意图,活用我们体内的自然治愈力。并且,在唤醒和确认生命的无限潜
力的过程中,使脑的功能最大化。

超越怀疑和恐惧——直达脑干之路
前面我们提到,脑干是我们身体的生命管理者,它被几道防护墙保护
着,以免遭受外部的伤害和内部的否定性影响。其中,最重要的两道防护墙
是怀疑和恐惧。怀疑是新皮质的防护墙,恐惧是旧皮质的防护墙。
大家可以想想,怀疑在我们的人生中起到了什么样的作用?怀疑有时是
挑战瞬间的绊脚石,有时帮助我们避免许多危险,使我们度过危机,它是我
们生命的保护者。恐惧也如此,恐惧终生与我们相伴,它是帮助我们度过危
险的朋友和守护者。试问:如果没有恐惧,我们是否还能够维持自己的生
命?
新皮质的怀疑和旧皮质的恐惧是我们的守护天使,它们让我们的意识充
分成长,直至能够自觉地主管我们内部的生命力量。而直达脑干的道路,就
意味着抛弃了我们的守护天使,抛弃了我们的老朋友——怀疑和恐惧。

明朗的才智和充满力量的喜悦
超越怀疑的不是信任而是知识。“明事理,疑心去”。怀疑是因为不知
道、没看见,而自觉地避免可能出现的危险的自我保护意识。如果直接看明
白了,就失去了怀疑的必要,怀疑会自动消失。当从怀疑中获得自由,我们
就不会被思考所左右,而是按照自己的意图思考。
恐惧是比怀疑更持久、更接近我们的守护者。在旧皮质发生的所有情感
性反应最终被分化为两种——爱和恐惧。这两种情感的相互作用,决定着接
受与拒绝、前进与退缩等人类基本的行为。爱的能量表现为分享、和谐、玩
耍,恐惧的能量则表现为躲避、躲藏、争斗。那么,如何才能超越深刻于我
们自身中的恐惧呢?
当我们愤怒时,恐惧会倒退一步;当我们鼓起勇气时,恐惧就会倒退两
步。但是,在我们需要的时候,它会毫不迟疑地靠近我们,守护我们。当我
40

们高兴的时候,恐惧就会被融化。恐惧及以恐惧为首的所有负面情感皆因喜
悦的力量而融化,当喜悦的力量超越恐惧时,我们就会完全运用旧皮质功
能,不再被情感牵绊,而是按照自己的意图去感受。
正因为如此,在产生喜悦的能量当中,“笑”和“游戏”占据了脑呼吸
锻炼法的重要位置。当我们在笑和玩耍时,就会在喜悦当中融化恐惧,消除
旧皮质的抵抗。

脑呼吸与脑的三层结构
脑呼吸与脑的三层结构相关联,并有助于各层结构功能的充分发挥。我
们通过脑呼吸开发新皮质反省和创造的能力。通过熟练地运用旧皮质功能,
使我们不再被情感所奴役。
脑呼吸可以使思考正确、情感平静,让我们能正确地运用脑干功能和能
量。熟练运用脑干,就能充分地活用我们体内的自然治愈力,就能与脑干的
无限生命力相逢。
通过脑呼吸,我们可以综合运用脑干最原始的生命力、旧皮质的感性、
新皮质的创造性,使我们的脑成为理想的、充满力量的脑。

41

42

第三章

脑呼吸的三大原理
脑 呼吸是 气的 运动。
气 是 身 体 与 心 灵 的 连 接 环 ,
是 生命的 精髓 所在。

43

对“气”的理解

1.气是身体和心灵的连接环
脑呼吸是利用气能量的有意识呼吸法,目的是塑造有力量的脑。因此,
要做好脑呼吸,首先要学会感觉和灵活运用气能量。
气是物质性身体和精神性内心之间的连接环。气是生命的流动,是任何
东西都不能囚禁的自由生命本身。当气聚集时,就转换为物质、生命、形
态、事物等现象。可以这么说,所有的存在和所有的生命现象都是气流聚散
的结果。
我们自身和周围的所有事物,都在不停变化着、流动着。但是如果没有
清醒的感觉,就无法感受其中的变化和流动,无法感受体内不间断的能量震
动。当我们的“气感觉”被唤醒时,就会感受到细腻的生命纹理和体内的能
量流动。然而,我们过于信任理性,执著于五官的感觉,因此我们细微的感
觉能力就逐渐钝化了。
每个人身上都存有气,只要打开被堵塞的地方,气就会自如流通。在这
个过程中,我们找回了身体和心灵的健康,使自己充满活力。当我们懂得如
何感受气,并运用气,就能更有效地活用自己的身体和脑,也能活用经由能
量传递的各种信息。换句话说,我们在气性交流中形成灵性交流。
由心而生的能量——真气
人体内的气能量分为元气、精气、真气。元气是与生俱来的能量;精气
是通过摄取食物和呼吸后天得到的能量;真气是通过精神集中和深厚的呼吸
锻炼而成的。元气和精气是无须集中精神就能产生的能量,真气则必须精神
44

身体、气、心之间的关系
集中。在脑呼吸中活用的能量就是真气。
真气是由内心产生的能量,因此,不同的心态决定了真气水平的高低。
正向的思考和情感形成正向的能量流动于全身就是好的能量。顺畅的能量流
动使脑变得灵活,脑波稳定。负向的情感和思考阻碍真气的流动,当真气的
流动受阻时,会使脑僵化和脑波紊乱。

2.气的流动之路——经络和穴位
我们的身体大致有三种连接网。大家熟知的两种是血管和神经。血管运
输养分,神经传递信息。我们把血管比喻成水管,把神经比喻为电话线。但
是,即使把两条水管连接起来,也不能使水自动流动,水的流动是需要动力
的。同理,把两个电话用电话线连接起来,没有动力也是无法传递信息的。
使我们体内的血和信息流动的动力源就是气。
气在我们体内流动的通路被称为经络,这就是不被大家熟悉的人体的第
三种连接网。与神经和血管不同,经络不是固定通路,而是指能量的流动。
血管里流动的是血,但经络里流动的不是能量,是能量的流动本身形成了经
络。
通过经络流动的不仅是能量,还包括部分信息。当然,我们体内主要是
通过神经来传递信息的。但是,神经传递的信息与经络传递的信息的性质是
45

不同的。神经传递的是血压、脉搏、体温等量性信息,而经络所传递的是情
绪、感受等定性信息。
我们若把气比喻为火车,把经络比喻为铁道,那么经穴就是车站。穴就
是洞孔的意思,气主要是通过穴进出我们的身体。气在经络中流动的时候,
会暂时停留在穴位处,并给穴位附近的内部器官传递能量。我们的身体一共
有 365 个穴位和 12 条经络。

头部的主要穴位
以下是脑呼吸锻炼到的头部主要穴位。这些是最基本的穴位,我们要熟
记它的位置。
百会穴:位于头部最顶端,即脑顶。是连接两耳上端的线和连接脊椎和
鼻子的线的交叉点。百会表示一百种经络的相遇交叉。我们可通过锻炼恢复
百会穴的感觉,当我们的心被打开时,就会有宇宙能量流入于此处。
前顶穴:位于百会穴前四五厘米处,意指脑顶前的穴位。跟百会穴一
样,前顶穴也是宇宙能量容易进入的穴位,因此,我们称百会为大天门,前
顶为小天门。
印堂穴:位于两眉毛之间正上方凹陷处,被称为第三只眼。一旦这个穴
位功能被运转,人类就会拥有透视力等潜在能力。
眉间穴:两眼之间鼻梁塌陷处。
人中穴:位于鼻子下面的鼻唇沟正中及上 1/3 与中 1/3 的交界处。
太阳穴:两眉梢向后约一横指的凹陷处。
哑门穴:位于第一颈椎和第二颈椎之间,颈和头部相交的正中央凹陷
处。哑,意指哑巴,此处被阻塞就会引起语言障碍。
玉枕穴:位于头后部正中央下方突出的位置左右各约 2.5 厘米处。

3.脑呼吸与丹田系统
“丹田”,意指“气力之田”,是身体能量的合成和储藏之所。虽然从解
剖学上来说,我们无法用肉眼看见“丹田”,但是经过一定的锻炼,任何人
都能感受到体内丹田的存在。
人体内有七个丹田,三个内丹田和四个外丹田。我们把位于下腹部的下
46

状况的主要穴位

47

丹田,位于胸部的中丹田,位于头部的上丹田统称为内丹田。把双手掌心和
双脚的涌泉,统称为外丹田。平时说的丹田,一般指下丹田。七个丹田与其
周围的穴形成一个系统,我们称之为丹田系统。
七个丹田当中,任何一个阻塞,都

阻碍体内能量流动并导致生病。通

过呼吸使丹田系统顺畅,恢复了气能量的流动,从而促进身体健康和心理稳
定,能够使我们全身心地投入自己的内心世界。

脑与丹田系统
三个内丹田的位置不同,其功能也不同。与身体功能有着深切关系的下
丹田,位于我们的下腹部,即肚脐下方约 5 厘米部位向内约 5 厘米处。下丹
田负责肉体的活动,具有将气能量储藏于体内并循环于全身的作用。加强下
丹田的锻炼就能使身体的气达到均衡状态,让身体维持最佳的健康状态,自
然治愈力也会提高。另外,它对我们的注意集力、中力、耐力、执行力、自
信力的培养都具有很大的影响。象征下丹田的能量为红色。
主管能量体的中丹田位于两个乳头中央的膻中位置。这里是情感能量
的所在地,中丹田发达会使人拥有平和宁静的心态,仁爱之心油然而生。

神经细胞和突触
48

如果因负向情感而受到压力,使中丹田的能量循环产生障碍,影响神经系统
和循环系统,就会导致各种疾病。象征中丹田的能量为黄色。
主管精神体的上丹田与脑有密切关系,它位于人体头部。上丹田还会影
响信息体,加强上丹田的锻炼有助于信息体的苏醒。象征上丹田的能量为蓝
色。
虽然下丹田、中丹田、上丹田各自有不同功能,但共同形成一个系统,
因此,它们是在高度协调的体系下运行着。在脑呼吸中,丹田系统和脑的三
层结构有着紧密的关系。在我们的身体中,新皮质领域的中心是下丹田,旧
皮质领域的中心是中丹田,脑干领域是贯通三个丹田的。通过脑呼吸会综合
使用脑的三层结构,如果三个丹田都发达,我们就会同时拥有健康、活跃、
丰富的情绪和灵性。

49

脑呼吸的三大原理

1.水升火降原理
我们的身体同时流动着温暖的火能量——火气和冰冷的水能量——水
气。当身体保持均衡和健康时,水气上升至头部停留,火气下降到下腹部停
留。这样的气循环原理称做“水升火降”。
在万物和睦共存的宇宙,每一个瞬间都是水升火降的状态。我们看看地
上的水是怎样循环的:太阳照射向海面时,太阳光的热量(火)会使水蒸发
成蒸汽,蒸汽在天空变成云彩,然后形成降雨重新回到地面。
植物的光合作用也是一种水生火降的现象。所有植物都接受太阳照射下
来的“火能量(火气)”,植物的根吸收土壤中的“水能量(水气)”,植物通
过每一瞬间的水升火降活动发芽、开花、结果。到了冬季,植物无法汲取水
分,不能进行水升火降,所以叶子和果子会掉落,植物主要的生命活动也进
入休眠期。
水升火降原理是适用于一切生物的普遍性原理。在人类的身体中,水气
生成于肾脏,火气生成于心脏。当体内的能量循环时,丹田促使肾脏温热并
提升水气。水气使心脏受冷,心脏会排出火气向丹田下降。水气顺着脊背向
上移动时,脑子会清醒和凉爽。火气顺着胸部下降至下腹,就会使肠温暖。
当我们承受压力阻塞了能量的流动,使水气不能上升至脑部时,就会发
生经常说的“脑热”。脑必须处于凉爽的状态才能正常发挥功能。水升火降
使脑活动力达到最高水平的状态,使我们充满精力和活力,拥有出色的判断
50

水升火降原理
力和智慧,使我们心态稳定。
若人体内的能量流动逆转,火气聚集在脑部,就会使脑部受热而下腹受
凉。此时,会口干舌燥、味苦,心脏搏动紊乱,会感觉疲劳、焦躁和不快,
肩膀和颈部僵硬。若下腹聚集的不是火气而是水气,那么大多数人会出现消
化器官障碍,下腹坚硬一摸就痛,肠道僵硬会导致便秘。另外,还会感觉手
脚冰凉,甚至会出现高血压或中风的并发症。
不能形成水升火降的原因大致有两个。一是下丹田无力,使火气聚集于
下腹部,此时如果用脑过多,会使火气上升至脑部。二是压力,在压力和负
面情感影响下任脉受阻,气的正常流动被逆转,导致火气上冲。此时,经常
发生的疾病是神经系统疾病。通过脑呼吸形成水升火降,上述的慢性疾病就
会消失,我们便可以得到健康。

2.精充气壮神明原理
前面讲到,我们的身体大体分为肉体、能量体、信息体。自古就有肉体
为“精”、能量体为“气”、信息体为“神”的说法,并被统称为人体的“三
宝”或“三元”。精充气壮神明是以下丹田、中丹田、上丹田的能量完成过

51

神经细胞和突触
程为原理,包含着身体、心灵及意识的进化过程,也是脑呼吸的过程。
精充:我身不是我,而是属于我的。
精,即肉体,是出生时从父母那里接受的先天的生命起源。肉体通过呼
吸、摄取食物来维持生命。肉体的能量中心——下丹田通过从食物和呼吸中
摄取的能量而形成精。当人体达到精充的阶段,即下丹田摄取到足够的能量
使精旺盛时,我们的生命力就会变得旺盛,更加容易适应外部的环境变化,
对疾病的免疫力也会增强。当精充时,就会体验到“我身不是我,而是属于
我的”。同时,我们能够自由运用和调节性情能量,做事情更加精力充沛。
气壮:我心不是我,而是属于我的。
气,即能量体,它以主管精神性和情感性能量的中丹田为中心而起作
用。气壮是指中丹田的开发得以完成,意味着心胸敞开并洋溢着爱和喜悦,
人可以调节自身的情感能量。当气壮时,就会体悟到“我心不是我,而是属
于我的”,可以按自己的意图调节情感和心灵的状态。
神明:用此身和心灵,我该做什么?
神明是通过脑呼吸使上丹田得以开发和完成的阶段,是人类完全醒悟的

52

状态,是三种身体(肉体、能量体、信息体)的综合形成,是顿悟——作为
身体和心灵主人的我该做什么的阶段。这一阶段,人拥有敏锐的直观力和洞
察力,不需要刻意学习也能正确判断事理;开发创造精神;拥有一颗使世界
广泛受益的和谐心。人到达了神明阶段,即使一天只睡两三个小时,也不会
影响身心健康。

3.心气血精原理
心气血精原理是指心灵所到之处就有能量流动,能量流动就会使血液流
动,使身体和精神发生变化。
深呼吸三至四次,放松一下身体,然后将意识集中于自己的掌心,并试
想手掌心部位比其他部位更加温暖。过一段时间后,掌心与身体其他部位作
个比较,结果真的是手掌心更温暖。这说明:我们的心所到之处,有能量
(气)在流动,并使血液集中在那个部位,形成热气(精)
。
当感觉更加敏锐的时候,我们就能随意地向身体各个器官输送气,也可
以让身体的特定部位降温或升温。通过心灵这个开关,我们可以吸取宇宙中
的气能量。精神越是集中,吸取的能量就越多。
当我们产生一个愿望,若没有与其相抗衡或消灭它的力量,我们的精神
就以惊人的威力向着希望的方向冲去。这时,我们的脑在没有怀疑和恐惧的
想法时,会 100%地运用脑干的力量,去实现这个愿望。
我们想象用放大镜聚集阳光的过程,就会非常容易理解心气血精的原
理。如果不固定放大镜,使其左右移动,就会分散阳光的力量。但是如果固
定放大镜对准焦点,聚集阳光能量,就会使光线在某一瞬间达到起火的强
度。我们的想法也是如此,薄弱而散漫的想法只能成为弱小的能量,坚强而
集中的想法则会成为强大的能量。
心气血精的原理是脑呼吸锻炼的原理,同时也是宇宙万物的生成和创
造、进化的原理。心动,则创造的能量在动,此时,能量开始聚集,创造所
有必要的元素。这些元素聚集在一起,使当初的想法或希望实现。我们把这
个过程简化为“心—气—血—精”。

53

心气血精原理

54

第四章

脑呼吸与新人类
脑呼吸是指引导人们走向健康、幸
福、醒悟之路的方法论。
脑呼吸的最终目的是塑造拥有健康、
良知、能力、丰富的情绪的灵性的新
人类。

55

脑呼吸的目的,是为了造就具有对生命自觉的体验性、丰富的感性、谐
调的情绪、明朗的意识和鲜明的人生目的的新人类,即为了重新诞生成为新
人类的锻炼法。脑呼吸是一种任何人都可以容易理解和参与的普遍性教育方
法。

新人类的五个条件
脑呼吸所指的新人类具有五大要素——
第一,健康的人。脑呼吸指的健康是前面提到的“100%的随心所欲地运
用身体拥有的功能和能量的状态”,领悟“我身不是我,而是属于我的”,成
为自己身体的主人。通过脑呼吸唤醒感觉,恢复身体和心灵的交流,正是为
了获得这样的健康。
第二,有良知的人。良知是热爱真实,希望拥有真实的意志。是与非的
内涵会随着时代和文化的发展而改变,但是,坚持真理的意志和希望真诚的
意志是相通的、不变的。良知是我们内在完善的表现。因为良知,使我们在
犯错误的时候,知道悔改和反省,在失去自我时找回自我。若没有良知,健
康的身体和高深的智慧也不过是道具而已,无法发挥其真正的作用。
第三,有能力的人。虽然对能力和技术没有特别的标准,但是,每个人
都应具备达到自己选择目的所必需的信息和技术。脑呼吸所指的能力就是才
智。才智是以洞察力、直观力、创造精神为基础的解决问题的能力。我们不
见得非要有很多的知识,能够为了自己选择的人生目的而创造出能动性、创
造性、和谐性的信息,这才是真正的才智。
第四,能控制和利用情绪的人。情感不是用来支配、统治和抑制我们自
身的,而是为我们所用的人生道具。当我们能活用这个道具时,会言行自
然,与他人和谐相处。这才是懂得“律吕”的人生。脑呼吸帮助我们与“律
吕”相遇,使我们的人生富裕、和谐。总之一句话,新人类就是“懂得玩耍
的人”。
第五,灵性的人。灵性的人不是指能见别人所不能见,能闻别人所不能
闻的神奇的人。灵就是信息,灵通过能量波长传递。当这个波长与我们的脑
56

新人类的五个条件
波连接起来进行信息交换时,我们便得到了灵感。说一个人有了灵性,意味
着他拥有了更高层次的信息。

脑呼吸的两大特点
脑呼吸的第一个特点是,通过身体操纵心灵的方法,即用我们的身体操
纵意识、文化、世界观等高度的精神性问题。
许多人试图努力用思考来解决所思考的问题,用情感来解决情感的问
题,用心来解决心灵的问题。但是,经验告诉我们这往往是行不通的。心在
尚未被驯服的时候,就会反复无常地变化。
只有牢牢地抓住心灵,才能正确地运用它。那么怎样才能抓住它呢?怎
样才能学会运用之法呢?心的变数很多,既难抓,更难操纵。但是,当我们
以自身的主人自居,懂得如何操纵身体时,就非常容易操纵心灵。脑呼吸正
是通过体验和习惯来改变意识,从而接近心灵、抓住心灵,并通过身体操纵
心灵。
人类是通过体验的力量而发生变化的,而不是通过知识的力量。举例

57

说:报纸或电视媒体常常宣传环境污染的严重性,但是有许多人却不以为
然,漠不关心。但当他们发现自己吃的食物和喝的水被污染,身体发生异常
时,他们就会自然而然地关心起环境问题。脑呼吸把通过头脑知道的和通过
知识理解的一切变为“用眼睛看,用身体体验”。即通过具体体验和感受得
到新的知识和理解。
脑呼吸的第二个特点是对习惯的强调。我们在评价某一个人的人格和意
志水平时,并不以此人在特殊情况下采取的破格行为为基准,而是以其日常
生活中的一言一行作为判断的根据。换句话说,意识的水平就是习惯问题。
所以,要想改变意识,就要改变习惯,即改变我们的思想、言行和行
为。脑呼吸首先让我们看到我们固有的思考和行为模式,然后通过净化脑唤
醒脑感觉,提高脑的灵活性,培养我们改变习惯的力量。
脑呼吸正是通过这种体验和习惯的变化,改变我们人生的态度和意识,
从而创造新人类。

58

第五章

身心放松法

脑呼吸的香味是薄荷香。
对大脑而言,薄荷香意味着轻盈、新
鲜、干净的刺激。

59

脑呼吸的心灵准备

身体和心灵的放松
脑呼吸练习的第一个准备条件是放松自己的身体和心灵。正如水面平静
时才能看见湖底一样,当情感和思想中断、身体和心灵放松时,才能进入气
的世界。通过丹田强化运动、脑呼吸体操、止感练习等,我们放松身体和心
灵后,达到了水升火降状态,才能进入脑呼吸的五个阶段。

对自己的信任
脑呼吸是通过自身的能量去开发脑和唤醒灵性的呼吸,因此,爱自己和
相信自己是非常重要的。怀疑和恐惧是脑呼吸锻炼中最大的障碍,只有逾越
过去,才能与脑干中无限的生命力相遇。当我们留心观察身体和心灵的变
化,学会尊重和感谢哪怕是非常细微的变化,我们的身体就会拥有生机勃勃
的生命能量。

丰富的想象力
脑呼吸是运用能量和想象力的意识呼吸。所以,想象力越是丰富,将各
种信息转换为影像信息的能力越突出,脑呼吸的效果也就越好。我们要培养
想象力,把脑中的信息转换成照片或图画,并养成习惯。影像信息比任何信
息都能迅速且持久地刻印在脑海里。这样的习惯不但对脑呼吸大有帮助,对
提高记忆力和创造力也大有帮助。

60

练习的日常化
当我们对脑呼吸感兴趣时就一股劲儿的拼命练习,懒散时就中断几天,
这种三天打鱼两天晒网的方式很难取得进展。因此,每天在清晨或夜晚睡觉
前,拿出一定时间练习,使之日常化、习惯化,是非常重要的。呼唤就有应
答,爱它就有反应,这是脑的特性。不要把脑看成是难以接近的,我们要把
它看做是朋友一样,与它亲切对话。

61

脑呼吸的身体准备

丹田强化运动
丹田是管理身体能量系的泵,它吸收宇宙能量,在需要时将能量释放出
来。下丹田是能量系统的重心,因此,开发好下丹田才能使身体内的水升火
降顺畅。坚实的下丹田和顺畅的水升火降,是脑呼吸的基本条件。
我们的下丹田位于腹部。腹部内有超过 2 米长的小肠和大肠,担负消化
和吸收重任的肠道内聚集着体内 1/3 的血液,肠道的气血循环顺畅了,那么
全身和脑的血液循环自然也就顺畅了。对于长时间坐在椅子上工作的上班族
或学生来说,由于运动不足难免引起肠道僵硬,不仅影响消化器官,还会影
响肝、肾脏及其周围的器官。尤其是肠道对压力非常敏感,当水升火降不畅
使腹部受凉、头部受热时,发生便秘或过敏性大肠炎等肠道疾病的几率会很
大。
肠道有了弹性,就会把滞留在肠道的血液和能量循环至身体各部位,使
身体轻盈、有生气,而我们的脑部由于得到了新鲜的血液,从而提高了注意
力、集中力和记忆力。肠道气血循环顺畅也有助于我们强化下丹田和运用气
能量。另外,被称之为“小的脑”的内脏神经节也位于腹部。通过丹田强化
运动刺激这个神经节,还能提高呼吸、消化、心脏搏动等维持生命所必需的
自律神经功能。
丹田强化运动有两种:一种是用手掌拍打丹田的丹田拍打法,另一种是
使肠道伸缩的肠道推拉运动。上述运动使肠道放松有弹性,有助于深呼吸,
使丹田功能得以正常发挥。
62

丹田拍打法
丹田拍打法是通过用手拍打下丹田部位,从而强化肠道和下丹田。拍打
下丹田会刺激肠道,使之血液循环顺畅,并加速全身的血液循环;使下丹田
有热感,并去除肠道内的气体和各种废弃物(沉积物)。下丹田薄弱且难以
感觉丹田热感的初学者,可以通过丹田拍打法强化下丹田,逐渐感觉热感。

63

肠道推拉运动
推、拉下腹部的肠道运动动作可以使僵硬的肠道放松,增加肠道的弹
性,使气血循环顺畅,消除肠道功能障碍。进行肠道运动时,夹紧肛门,则
更加容易聚集能量和感觉热感。切忌运动时用力过猛或运动量过多,否则容
易导致胃下垂、肠无力症等疾病。因此,运动时要逐步地增加运动量(力
度、次数)。

64

第六章

唤醒身体的感觉
脑呼吸的色彩是紫色和三原色的。
紫色象征内在的能量中心,三原色则
象征我们身体的三能量中心——上、
中、下丹田。

65

脑呼吸的基本阶段

在正式进入脑呼吸五个阶段之前,放松身体和心灵去体会气能量,按自
己的思想和意志调节和活用气能量,这是脑呼吸的基本阶段。
脑呼吸的基本阶段大致分为两个:唤醒身体感觉和感受能量。唤醒身体
感觉,是以运动平时不使用的肌肉和关节,来唤醒与身体连接的脑。通过这
个阶段,我们的气血循环变得顺畅;体内顺利形成水升火降;身体和心灵得
到放松;重新找回身体的均衡状态和心灵和和谐。在感受能量阶段,我们切
断思考和情感,将意识集中于身体的某一部位,并感受身体的气能量。

体会气感受
稳定脑波

第二阶段
感受能量

第一阶段
唤醒身体感觉

目的和效果

止感练习

脑呼吸体操

锻炼内容

脑呼吸基本阶段

66

柔和的全身运动可以使肌肉适当的反复紧张和放松,给予脑舒畅的刺
激。同时,脑通过激素提高神经节的功能。神经节功能达到最佳状态时,脑
功能也就最大化了。用柔和的徒手操唤醒全身感觉的脑呼吸体操,和感受能
量的止感练习,是最有效的神经节强化运动。

67

第一阶段 脑呼吸体操

脑呼吸体操是为了解除身体各部位的肌肉紧张,使之变得柔软,使心情
舒服而创造的动作。通过推拉肌肉和韧带,刺激经穴,促进身体气血循环,
增强人体自然治愈力。此时,将意识集中在身体上,在呼气的同时把沉积在
体内的能量排出体外,并在吸气的同时吸入宇宙能量,这就是脑呼吸体操的
基本原理。
使脑呼吸体操达到最佳效果的办法是,动作开始时要深吸气,在动作进
行期间暂时停止呼吸,动作还原时慢慢地吐气。如此这般,当气血循环顺
畅,身体感觉被唤醒时,相应身体部位的脑也会被激活。
动作进行时,要将注意力全部集中在身体上,并注意从每个部位传来的
感觉。比如,在进行颈部运动时,就要将意识集中在颈部并对颈部进行检
查,同时感受颈部所发生的变化。动作不要太快,要有节奏地慢慢地进行,
当动作熟练时要配合呼吸进行,这样效果更佳。在进行脑呼吸体操时会均匀
地运动平时不使用的肌肉,因此可以使身体左右均衡。当脊椎挺直,肌肉和
骨骼得到矫正,神经系统和内脏器官也便得到了强化。
脑呼吸体操的种类超过 300 种,按最基本动作模式可分为六种。与其短
时间内练习很多动作,不如集中精力长时间地一个一个地练习,这对放松身
体和气血循环顺畅更有好处。

摇晃法
摇晃法是为了排出体内混浊的气而进行的动作。气分为清气和浊气,清
气的流动性较强,而浊气具有较强的停滞性。当气混浊时,就像果冻一样黏
68

稠不易流动,变成阻碍气通道的阻塞物。我们想象一下水管被果冻一样的东
西塞满,此时,如果持续摇晃水管就会使水管里的东西缓缓流动,并最终排
出水管之外。摇晃法就是利用这个原理排出体内浊气的方法。持续进行摇晃
运动,会使沉积于全身的浊气,从手指尖和脚尖排出体外,并打通被阻塞的
经络。

敲打法
敲打法是为了打开我们身体表皮的穴位而进行的动作。集中意识轻轻地
敲打身体时,就能感觉到全身细胞的生长,在皮肤排出沉积于体内的废弃物
的同时,感受皮肤在痛快地呼吸着。另外,敲打法是顺着 12 条经络气运行
的方向而敲打全身,因此,是激活人体气血循环的非常有效的科学性动作。

伸展运动
伸展运动是以最大的力量伸展手臂、腿、脊椎、颈部的运动。如此有意
识地伸展身体,就会刺激肌肉、骨骼、经络,从而使气血循环顺畅。通过伸
展运动使歪斜的骨骼、脏器和肌肉,回归正确的位置。脑呼吸体操的伸展运
动有射箭、伸展脊椎、拉伸肋骨等动作。其中,我们先看看通过刺激膀胱经
络而增进肾脏功能的动作。

转动关节运动
转动运动是使关节灵活的动作。关节部位是容易堵塞气的典型部位,转
动关节可以使关节部位的气血循环顺畅。关节是比较脆弱的部位,因此做这
项运动时一定要轻柔。

拧转运动
拧转就是像拧干湿毛巾一样拧转身体,挤出停滞在肌肉和经络中的气,
并吸入新鲜气。与此同时,这个动作还能放松僵硬的肌肉,矫正关节和骨
骼。我们看看拧转手腕、肩膀和肩胛骨的动作。

69

摇晃法

70

71

72

73

74

75

拧转运动

76

使劲运动
使劲就是用爆发力气将体内沉积的能量瞬间排出,同时将丹田的气喷散
至全身循环的动作。做这个动作时,要暂时停止呼吸,全神贯注于丹田,试
想要喷出全身力气,并将力气集中于手指尖和脚尖,此时会感觉到有新能量
强烈涌出。

77

第二阶段 止感练习

当脑呼吸体操将身体感觉一个今唤醒时,我们就会通过听、看、说、
嗅、触五感亲近自己的·身体。但是在这种开启感觉的过程中,会得到平时
不曾有过的新感受,最先感受的是流动于体内的微妙能量或气,即对宇宙生
命力的感觉。能量流动是看不见、摸不着的,它是一种与我们日常感觉不同
的全新的感觉。

放松的专注
放松的专注是为了感觉体内微妙的能量流动。一般来说,我们在专注的
时候会紧张,放松时会分散意识,因此,“放松的专注”似乎是自相矛盾
的。但是,只有既放松又专注的状态才能唤醒我们身体的新感觉,从而感受
能量流动。
平时清醒时,我们的脑波是介子 13~30 赫兹的β波。当我们专注于日
常活动或强烈的感受到负面情感时,就会产生β波。当我们处于宁静且高度
觉醒状态时,脑波则出现 8~12 赫兹的α波。当我们处于创造性高度活跃状
态、冥想状态或睡觉时,则出现 4~7 赫兹的θ波。当我们处于深度睡眠、
达到三昧境地的冥想或是意识不清状态时,则会出现 1~3 赫兹的δ波。越
是缓慢的脑波越能使人放松,使心境平和而感受悠然的满足感。
当人的脑波处于α波以下时,会真实地感觉到时间变得缓慢,事物像被
静止了一般。据说,当技术纯熟的棒球手全神贯注于迎面而来的棒球时,会
感觉棒球在飞行途中变得静止般的缓慢,并且球变得很大。这就是因为棒球
78

手通过“放松的专注”使脑波调整到了α波以下。止感锻炼是通过放松身体
和心灵,使脑波稳定,并获得舒服、充实和幸福感。
为了培养放松的专注,我们首先要将意识集中在身体内部。此时,五
感、思想和情感不能动摇,我们称这个过程为止感。通过高度的专注,将意
识凝聚于自身内部时,我们才能与新的感觉——气感相遇。
许多人虽身处现状,但意识却被过去的记忆和情感所缠绕,或期待和担
心未来的事情。此外,我们的意识还常被周围的人和环境所吸引,这使得我
们的身体如同没有司机的车子一样无目标地行驶。在此时此境,将我们的意
识专注于我们的身体这个空间,就是止感的开始和原理。
正式的止感练习是运用我们身体当中最敏感的部位——手来进行的。手
部的感觉非常发达,因此,用手专注意识就很容易能感觉到气。当手部的能
量感觉被唤醒时,就容易感觉到身体其他部位的气。唤醒感觉所需的时间因
人而异,但是如果能够平心静气地坚持练习,任何人都能感觉到气。
当我们能够熟练地用手感觉气时,无须采用什么特别姿势,也能时刻感
受到能量。当通过止感练习,我们能够感觉能量时,也就意味着做好了正式
进入脑呼吸五阶段的准备。而且,在这个过程中,由于脑波的稳定,可以开
始逐渐加深脑呼吸练习。

79

80

81

82

83

84

第七章

脑呼吸的五个阶段
脑呼吸的开头是无限大(∞)
无限大象征大和人类意识所拥有的无
限的可能性和潜在力。

85

什么是脑呼吸的五个阶段

脑呼吸的最终目的是创造能动性、创造性、和谐性的有力量的脑。正规
的脑呼吸大致可分为五个阶段:唤醒脑感觉、灵活脑部、净化脑部、综合脑
部、成为脑的主人。
从脑解剖学角度看,脑呼吸的五个阶段是从身体开始,逐步激活脑的三
层结构的过程。在这个过程中,我们唤醒了脑内无限的生命能量,并能综合
运用脑的所有功能。从灵性角度看,这是一个人醒悟并将这种醒悟付诸自己
人生的过程。从教育角度看,这是个创造新人类的过程,这个新人类充满生
命能量、丰富的感性、和谐的情绪、明亮的意识和鲜明的人生目标。
将脑呼吸的五个阶段与脑的三层结构联系起来,整理出如下几点:
第一阶段唤醒脑感觉,是以身体和脑部整体为对象;第二阶段灵活脑
部,主要是激活新皮质功能;第三阶段净化脑部,是处理新皮质的固有观念
和旧皮质的情感记忆,特别是净化储藏在旧皮质的负面的情感记忆;第四阶
段综合脑部,是感受脑干,是与生命的本质相遇的阶段,是重新整理“自我
整体性”和人生目的的阶段;第五阶段成为脑的主人,以真正意义的脑主人
实践真我的意志。

唤醒脑感觉
脑呼吸第一阶段是从唤醒身体感觉开始的。脑不同于身体的其他部位,
它被坚硬的头盖骨包裹着,是无法直接触摸和运动的。但是脑部的各个领
86

脑呼吸五阶段与脑的三层结构
域分别管辖着我们身体的各个部位,二者紧密相联、相互作用。因此,我们
可以通过运动身体、刺激身体感觉,来激活脑的相关领域。

灵活脑部
脑呼吸的第二阶段是使僵硬的脑回路变灵活,激活脑细胞之间的交流,
以有限的脑细胞实现脑功能的最大化。脑细胞之间的交流,如果我们用硬件
比喻的话,是固定的脑回路和神经网。用软件比喻的话,是固有观念和习
惯。灵活脑部这一阶段,是通过锻炼使脑变得灵活和自由,使脑细胞之间的
交流和协调最大化。

净化脑部
净化脑部是净化储藏在脑部的情感记忆,使脑明朗和轻盈的过程。人类
的大部分记忆,都是以事实记忆和情感能量相结合的形态储藏在头脑里。因
此,在受到与记忆类似的刺激时,储藏的情感能量就会重现,并产生类似的
情感反应。这样的情感记忆在生活当中会逐渐被稀释和净化,但是有些人一
辈子都无法忘却一些记忆,并重复相同的情感反应。
在这一阶段,我们通过呼吸和笑相结合的释放锻炼法,有意识地释放
情感能量。经过这个阶段,负面性情感得以净化,正面、积极的力量得以

87

培养,还可以用这种力量处理未来的问题。
净化脑部阶段是我们成为情感的主人阶段,是体验“我心不是我,而是
属于我的”阶段。

综合脑部
综合脑部是唤醒脑干无限生命能量和潜力的过程。即,通过新皮质的思
想和旧皮质的情感所在的生命节奏——律吕,达到灵性觉醒的过程。在这个
阶段形成对“我是谁、我的人生目的是什么”的自觉。
当我们重新选择自己的定位,当新的信息在脑中心确立时,所有其他的
信息和脑的功能就开始为这个核心信息服务。在这个过程中,我们对现有的
信息进行检索,评价它们是否符合新的自我定位和人生目的,并做出取舍。
在这个过程中,我们新皮质的创造力会拥有亲自实现目的的强有力的能量
源,同时,脑的全部功能得以完全综合。

成为脑的主人
成为脑的主人就意味着能够 100%地活用脑的创造力。脑是通过吸取信息
而成长的,并根据信息而变化,因此,要实现 100%地活用脑,就应该不断地
提供唤醒脑和让脑愉快工作的信息。我们把这种信息统称为希望。

88

脑呼吸的五个阶段

89

第一阶段 唤醒脑感觉

首先来看一下,我们普遍关心的身体现象:身高、体重、腰围、每日摄
取热量、每日必需营养素、血压、血糖、血胆固醇量……这些都是我们身体
的日常指标。我们就像是医生给患者检查身体,像选美大会评审委员审视参
赛者的美丽那样,检查和评价我们的身体。
你对自己的身体究竟有多少了解,跟自己的身体有多亲近呢?你对自己
的脑有多深的了解呢?
脑呼吸是通过了解身体来学习运用心灵的方法和改变人生态度。这里所
谓的“了解身体”不是指通过抽象的知识和数字化的信息去了解,而是指直
接的、具体的感受和体验。获取这样的感受和体验,首先要唤醒我们身体的
细腻感觉。
在唤醒身体感觉时,最重要的是要让身体和心灵相互交流。不管你的感
觉多么敏锐,如果意识不集中,你仍然无法体验和感受细腻的身体感觉。我
们的心总在对过去的迷恋和后悔,或者对未来的期待和不安之间往来,常常
游离于体外。因此,为了唤醒并感受我们身体的细腻感觉,首先应该召回游
离于体外的意识,使其专注于身体。

用生命能量感受脑
若想唤醒脑的感觉,首先要充分唤醒全身的感觉。通过前面介绍的丹田
强化运动、脑呼吸体操和止感练习,我们可以消除身体各部位的紧张,保持
平静的心态,感觉体内流动的微妙的生命能量——气。
90

唤醒脑部是通过能量(气)来感觉大脑、小脑、中脑、间脑、延髓、脊
髓等脑的各部位,用能量刺激神经细胞之间因连接不足而不能正常发挥功能
的部位,唤醒该部位的感觉,这是脑呼吸最基本的阶段。
唤醒脑的感觉也需要像止感练习一样,保持“放松的专注”状态。当我
们专注地感觉脑时,脑也会因自身的存在被肯定而喜悦,并将这种喜悦的信
号通过能量传递给我们。

1.观脑
观脑是了解自己脑的第一阶段。想象直接用眼睛观看脑的各部位,并专
注其感觉。在观看脑的各部分时,我们想象着一束温暖的阳光照射在该部
位,此时,脑部会有轻微刺痛或触电般麻酥酥的感觉。
观脑是利用“心之所向,能量亦至”的“心气血精”原理,因此,坚持
练习就会感觉脑波下降、心境平和、注意力、集中力增强。观脑练习之前,
先观看详细的脑结构图,有助于我们在脑海里浮现出生动具体的脑结构。若
亲自用笔在纸上画出脑结构,则能使练习效果事半功倍。

2.感觉脑能量
我们通过流动于手部的能量去感觉脑。手部是我们身体中对能量感觉最
敏感的部位,因此,即便是初学者也能容易地通过手去感觉脑。当我们将注
意力集中于手部,然后用手按摩脑部和脸部,就能感觉到产生于脑部的能量
波长。
那么脑的能量感觉都有哪些呢?感觉是因人而异的,如:颅内有麻酥酥
或痒痒的感觉、温暖或凉爽的感觉、融化的感觉,等等。因为每个人的脑反
应非常多样,因此不但不能放过微小感觉,还要专注和培育这种感觉,这对
脑呼吸练习是至关重要的。
当我们的感觉进一步苏醒时就可以使用能量。我们的脑各个部位的状态
是不同的,有的由于使用过多而过热,有的由于几乎不使用而变得僵硬等。
我们集中精神并想象着用能量给这些部位按摩,就会利用“心气血精原理”
增加实际部位的血流量。当脑的血流量增加了,就会大量地供应新鲜的氧
气,从而有助于新突触的形成。此外,还能降低血液中压力激素、皮质醇和
肾上腺素等的浓度,缓解因压力引发的人体精神和肉体上的症状。
91

92

93

94

95

96

97

98

99

第二阶段 灵活脑部

刚刚出生的婴儿的脑,好比一张空白的画纸,具有无限发展的可能性,
我们的脑也曾经如此,但是随着成长过程中各种环境的约束,我们的脑被定
型和结构化,形成各不相同的模式,每一个人因此有了不同的观念与习惯。
灵活脑部就是将我们的脑变得灵活自如的锻炼法。通过锻炼,摒弃从前
的习惯,使身体运用自如。摆脱了固有观念,我们的思考和认识获得了自
由,脑细胞之间的沟通更加活跃,脑也更加灵活。那么,我们的脑就会更容
易地接受新信息。

更鲜明丰富的知觉体验
灵活脑部是强化脑细胞之间的交流、综合和调整的能力,扩大意识之
窗,使我们的知觉体验更加鲜明。
众所周知,人类五感的认知和语言、数学、空间、知觉等精神活动,分
布在脑的一定领域内。但是,脑领域似乎还没有物理性、空间性的定位。当
脑的某个部位受到损伤时,特别是处于成长期的脑受到损伤时,受损领域的
功能就会被其他领域所代替,我们的脑拥有惊人的适应性。
当我们的某种感觉薄弱或丧失时,脑会加强其他感觉功能来补充信息
的不足。比如说,有些盲人只听一遍钢琴演奏,就能完整地记住曲子。另
外,我们在夏天的夜晚乘凉时,能听到各种细微的虫鸣,因此我们常说黑
夜时耳朵更加敏锐。事实上,不是听力突然间提升了,而是处理声音信息

100

扩大意识之窗
的脑细胞的数量增加了,形成信息交换的脑神经网领域的面积扩大了。
如果我们在美术馆时,将大部分的脑功能集中在视觉认识上;在音乐厅
时将脑功能集中在听觉认识上,那么会有什么感觉呢?当通过激活脑部激活
脑细胞之间的交流时,我们会体验到更加鲜明和丰富的知觉。

扩大意识之窗
我们比较一下 A 图和 B 图,我们把两个四方形比做意识之窗。从图中可
知,虽然 A 图和 B 图箭头的大小相同,但是 B 图空白的窗户面积更大,因
此,B 图可以看见 A 图所不能见到的部分。B 图上还有可以继续画箭头的余
地,但是 A 图的箭头却再没有可继续画的余地了。
意识之窗的大小决定了人与人之间的差异,决定着人们的可视范围。有
的人可以 360°全方位地观察事物,相反,有的人即使尽最大的努力也只能
看到 60°的范围。
灵活脑部使我们脑细胞之间的综合能力和调整能力最大化,并获得开阔
的心胸和宽广的视野。在这个过程中,我们会扩大意识之窗,以更广更深的
角度观察自己和世界。此外,通过灵活脑部,我们能综合矛盾、改变生活方
式和了解利害关系,我们能达到更高层次的意识世界。当我们有了更高层次
的意识时,我们就可以挣脱我方与敌方、精神与物质等两极分化对立的束
缚,创造和谐的文明。

101

灵活脑部的两种方法
灵活脑部有两种方法:软件式和硬件式。如同电脑一样,我们的脑也由
软件和硬件两部分组成。我们可以把物理性形状的脑(肉体的脑)比做电脑
的硬件,把在脑子里处理和生成的信息比做电脑的软件。与电脑不同的是,
人脑的软件与硬件密切相连、相互作用,并同时变化。当硬件更换时软件也
更换,软件更换时硬件也同时更换。
以硬件式方法灵活脑部,是指通过物理性的刺激运动脑。如同运动是为
了使肌肉发达一样,要使脑的神经网发达也需要运动。运动脑会解除脑疲
劳,提高脑的功能。当我们通过物理性运动增加突触的连接,那么脑的信息
处理体系也会变得活跃。
以软件式方法灵活脑部,是指改变脑子里储藏的信息及处理方式。当脑
的信息处理体系变得多样化,突触也会相应增加。特别是改变我们的世界
观,会带来脑结构的巨变,并打开新的世界之窗,给我们新的视野。诸如,
在旅行中结识新朋友,面对陌生环境等活动,都会带来脑的变化。改变脑信
息处理体系的所有试验性学习,都会使脑细胞突触的连接多样化,并改变脑
的自身结构。
从这个意义来说,我们可以将灵活脑部的两种方法做一个总结:借更新
硬件之际同时更新软件的方法;借更新软件之际同时更新硬件的方法。
前者是以物理性的脑运动增加突触的连接。因为没有可以直接运动脑的
方法,因此,我们通过利用身体其他部位进行使脑部灵活的脑体操,利用能
量直接刺激脑的膨胀与收缩,或者用按摩等方法使脑运动。后者是通过信息
处理体系的多样化,来增加突触连接。我们可以通过给事物重新起名字的游
戏来体验。

一、脑灵活体操
我们大多数人都有自己习惯的行动模式。因此,在不知不觉中总是使用
身体某些部位,那么与这些身体部位相关的脑领域也会常常运动。身体的运
动被习惯所局限,说明整个脑的活用度也被局限。脑和身体运动具有密
不可分的联系,长此以往会出现脑功能的减退,身体动作迟钝。没有充
102

分的身体运动,就不能充分开发脑功能。因此,多使用平时不常用的肌肉,
多做与平时身体移动方向相反的运动,就会唤醒和激活不曾使用的脑组织。
脑灵活体操是以不同于我们平常习惯的方式来运动身体,从而提高脑的
灵活度。另外,做平常很少做的动作,可以均匀地活用左、右脑,这有助于
左脑和右脑的交流和协调。
我们在行动前,动作首先会在脑中形成形象,然后脑给身体传递信号,
身体根据信号做实际动作。比如说,我们在做脑灵活体操时,我们的脑会同
时生成这个动作。脑灵活体操使左脑和右脑更好的连接,使脑整体放松和休
息。

二、脑膨胀与收缩
从生理角度来看,脑的大小是不能随意地加大和缩小的。但是,从能量
角度上是完全可能的。我们可以通过能量和想象力任意地拉长和缩短脑部,
使僵硬的脑结构和脑回路得到放松,使脑功能顺畅。刚开始我们想象着脑和
呼吸一起膨胀和收缩,当锻炼达到一定程度时,试着配合心脏搏动拉伸和缩
短我们的脑。
脑膨胀与收缩锻炼的方法与利用手感觉能量的止感锻炼相似,因此称之
为“脑止感”
。
将手、呼吸、脑合为一体进行锻炼,吸气时全身如同气球一样,被吹大
后,逐渐变小。如果达到忘掉周围和身体的境界的话,会体验到全身由无限
大浓缩成一个点的状态。最终,身体也消失了。这样把头脑和胸口连接起
来,进一步将丹田也连为一体,进入高度的冥想,会感觉身体变成一道明亮
的光芒。持续 30 分钟,就会将细胞一个一个地完全净化,身体和脑充满新
鲜的能量。

三、脑按摩(形状矫正)
脑按摩是将注意力放在脑部,用能量矫正脑的形状或位置的锻炼。我们
每个人的脑都有不同程度的变形和萎缩。这是有各种原因的,外伤、遗传、
压力或休克等都会导致脑形状的改变。这些脑形状问题或脑细胞的习惯性紧
张,会导致情绪性问题和性格障碍。
脑按摩是运用心气血精原理,用能量感觉脑的形状,通过持续地向需要
103

矫正的部位提供能量来更新脑结构。通过想象可以提升脑按摩的效果。想象
力和专注力越大,其感受也越强。通过结合想象力和脑按摩,我们可以矫正
脑的位置,治愈脑结构性问题及脑疾患。如同按摩身体可以解除肌肉疲劳一
样,脑按摩可以解除脑的紧张和疲劳,使脑放松和休息,并充满活力。

四、重新起名字
在生活中我们被许许多多的名字包围着,这有利于我们接收和传递信
息,但同时也使我们的意识和脑波被局限在一定的框框之中。我们环顾四
方,试想在没有浮现名字的情况下,能否看得见事物。我们从小就被训练成
通过名字认识事物和积累知识,因此不管看什么事物,不论喜欢与否,首先
会自然地浮现事物的名字。从某种意义而言,我们只看有名字的事物。
那么,事物的名字是否能表达事物的本质呢?我们每个人的名字又能说
明多少自己本身呢?名字不过是符号和商标,并不是“我”。当我们在名字
的束缚之下观察事物时,我们只不过是用一个符号去读懂事物而已,并没有
看懂事物的本质。
我们的脑子里存在许多的固有观念,它们拒绝以多种角度看待事物,这
限制了脑的灵活性和创造性。以众多名字汇集而成的语言是最强的固有观
念。重新命名使我们能了解被名字束缚的现状,有助于我们打破固有观念和
更新脑回路。
大家在笑声中进行这个游戏,并融入对脑呼吸最有益的”笑锻炼”,则
效果更佳。

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

第三阶段 净化脑部

现在,让我们进入主管情感的旧皮质。这是一个变化无常和难以预测的
领域,处处都有乐趣,处处又都有陷阱和危险。特别是我们难以控制的愤怒
和悲伤等负面情感及其底层隐藏着的“恐惧”。
在生活中,我们常常因为情感问题而浪费大量时间和能量。我们想摆脱
情感的困境,却总是无能为力,不能自拔。
脑在接受记记忆时,都会同时接受事实性记忆和情感性记忆。事实性记
忆就是纯粹信息的记忆,情感性记忆是指附属在信息上的情感能量。事实性
记忆有助于我们吸取教训开拓未来,而情感性记忆多数会成为我们的绊脚
石。
举例说,一个员工按照领导的指示做了一份计划书,领导看完后却在众
多员工面前非常生气地说:“你这也叫计划书吗?”随后把计划书扔在地
上。碰到这种事情,谁都会觉得受到了很大的侮辱,会感到愤怒。经过这个
事情,以后这个员王每次写计划书、每次遇见那个领导的时候,都会出现相
同的情感动荡。这是因为储藏于旧皮质领域的情感性能量再现了当时的情
景。这就是我们经常说的“一朝被蛇咬,十年怕井绳”。
我们的脑子里储藏着数不清的记忆,堆积着很多情感性能量。这些不能
正常喷出而日益积累的情感性能量,是导致心理性疾病或突发性行为的原
因。
净化脑部是维修和保养旧皮质的过程,是净化以能量形态储藏于旧皮质
的负面情感的过程,是培养正确处理未来情感问题能力的过程。总之,净化
脑部是让你成为自己情感的主人,并提高脑的自我净化能力的过程。
115

一、洗脑
洗脑就是利用想象力和能量净化负面性记忆。想象力是最具创造性和综
合性的思考能力,是脑拥有的最高层次的功能。想象本身就是一个非常有效
的脑部运动。我们想象一下柠檬,首先在脑海里浮想柠檬的黄色和椭圆形
状,然后想象用刀子把柠檬切成两半,想到这里我们已经是直流口水了。这
个例子说明,我们的想象不会止步于单纯的图像浮现,它还能发挥实际的功
效。
要使脑呼吸的效果达到最佳,我们需要最大限度地发挥想象力,仿佛真
的看见脑的变化过程。在这里,生动的形象化是非常重要的。另外,还要坚
信运用想象力和能量可以给脑带来本质性的改变。当我们有了这种坚信,脑
就可以改变。
在洗脑过程中,会涌现出许多的记忆,这是在净化能量储存过程中所产
生的现象。即便各种思绪使脑子变得杂乱无章,也不要刻意抹掉它。如果我
们平静地接受洗脑过程中出现的自然现象,像看电影一样平静地欣赏浮现的
记忆,那么杂念就会在不知不觉中自动消失。当我们保持一定距离,观察被
自己的意识套紧的记忆以及记忆情感,才能摆脱情感的枷锁。

二、用脑进行呼吸
我们体内分布着通行气血的经络和交流宇宙能量的进出孔——穴位。其
中有几处穴位的能量交流特别活跃,“百会穴”就是其中之一。百会穴位于
头顶,是百种经络交会的地方。
人小的时候由于头盖骨没有发育完全,百会穴这个地方摸起来会软绵绵
的,可以看见清晰的脉搏跳动。如果这个地方僵硬和堵塞,则容易引起健忘
症和痴呆症。因此,百会穴是与脑疾患有着密切关系的部位。将注意力集中
于百会穴,配合自然的呼吸,就会感觉到一股清凉的能量涌进脑子里。运用
这些能量清洗脑,就是“用脑进行呼吸”的练习。如果我们坚持不懈地进行
这种练习,就会感觉头脑变得轻盈和清澈。
当能够熟练地运用百会穴吸气,用口吐气时,就可以换用其他穴位练
116

117

118

119

习了。想象一股清澈之气从太阳穴或印堂穴涌入,并清洗脑的污垢,并随呼
吸把混浊之气排出体外。
用脑进行呼吸是通过想象力把呼吸时形成的能量交换最大化,从而有助
于脑部净化的练习法。想象的强度越大,脑的反应越强。

三、释放锻炼
面对相同的令人生气或绝望的情况,为什么每个人的反应都不一样呢?
有些人坚强地继续前进,有些人因不能处理好自己的情感而不知所措。这是
因为每个人处理情感的方式有所不同。
我们平时处理情感问题的方式无外乎两种,除了”抑制”就是“表
达”。抑制趋向内心,表达趋向外,虽然二者的情感能量作用方向不同,但
是如果使用不当都能够导致错误的结果。
负面性情感并不会因为我们刻意的抑制而消失,而是以承载情感能量的
情感记忆形式储存在脑海里。深埋于意识中的能量必然会寻找喷出口,一旦
有机会,它就会跳出来打破我们曾经努力维持的和平。这种负面性情感的爆
发有时会伤害自己,有时甚至会伤害别人。事后,我们会对自己的行为后
悔,并深深的自责。
虽然在处理情感问题上,表达优于抑制,但表达也存在许多缺陷。因为
在向一个方向使出一定强度的力量时,会产生力量相同的反作用。如同发射
火箭时,为了获取足够的推进力而燃烧大量的燃料一样,情感表达越是激
烈,留在我们意识中的痕迹就越深。
如果我们在接受信息的时候,能够只接纳实际的记忆,并净化不想要的
情感性记忆,那么我们的人生该有多么轻松啊。抑制和表达之外的第三种情
感处理方式——“释放”(放弃)可以帮助我们实现这个愿望。释放就是消
除情感性记忆和信息中的情感能量,只留下实际的记忆和信息。这里所运用
的道具就是笑,那如何运用笑的释放力量呢?
笑的力量
人们在处于抑郁状态时,脑的功能会明显削弱。因为情感本身就是能
量,它直接影响我们的身体。根植于恐惧的负面性情感使脑收缩并降低脑
120

121

功能,相反,以喜悦为中心的正面情
感会使脑膨胀并激活脑功能。
笑是 一 种 自 然 运 动 , 它 可 以
同时收缩 15 块面部肌肉,运动体
内 650 多 块 肌 肉 牛 的 23 口 块 肌
氏,是提高身体抵抗力的良药。
根据美国斯丹佛医学院威廉弗莱
博 工 40 年 釆 的 临 床 研 究 , 人 们
在笑的时候,脑 F 垂体会分泌内
啡肽等天然镇痛气,并且使肾分
泌缓解痛症和炎症的神秘化学物
质。同时降低压刀激素的分泌
量,提高心脏搏动,使血液循环
顺畅。即使是 3—4 分钟的笑,也
能使脉搏倍培,给血液提供更多
的氧气。

是高兴才会笑,还是笑了才会高兴?
笑不是一种简单的面部表情,而是一种很好的脑部运动,每一次笑都能
改变脏。我们每笑一次郡需要脑付出相当大萨运动,要达到捧腹大笑的效
果,就必须动屈平时很少用到的脏神经札全部的面部肌闵。当脑的收缩致使
氢气供应不畅时,我㈠就要多笑一笑,随着开怀的笑声,脑部会豁然开明并
活跃氢气的供应。笑可以目动促成脑呼吸,事实上,笑 10 秒钟相当于用力
卫桨 3 分钟的运动员,因此(我们常说·5 小时的运动不如 5 分钟的笑。
笑是表达内心喜斗之情酌一种方式。当感到幸福时,任何人都会微笑。
那么没有理由的笑会是怎样的呢?不是是觉得有些尴尬和不自然呃?我们
大胆地换一种角度看看,笑不是因为高兴,而是为了制造喜悦。研究表明,
122

我们故意装出笑脸时,心情会变得愉快,同时身体也会发生生理变化。相
反,一个长期扮演悲剧角色的演员在实际生活中患忧郁症的概率非常高。
笑,会带来脸部和骨骼的变化,并改善我们的健康,甚至改变我们的运
气。从现在开始,我们不要再吝惜自己的微笑,让我们在照镜子时、面对他
人或孤身独处时,都开怀地笑一笑吧。
用呼吸和微笑“放掉”情感
我们的脑不能用一个神经回路同时处理两种性质不同的信息。我们可以
从一种情感状态转移到另一种情感状态,却不能同时体验两种情感状态。比
如说悲伤或喜悦都是我们的情感状态,但我们却不能同时感觉悲伤和喜悦。
人脑天生有防御功能,避免接收自相矛盾的信息而产生的混乱。我们在
笑的时候屏蔽了负面情感的能量,相反,当我们被负面情感的能量困住时就
笑不起来。
那么,我们在被负面情感能量困住的状态下,刻意地欢笑会出现什么结
果呢?刚开始,也许会出现矛盾能量之间相;中突的紧张,但是继续笑下去
奇迹就会发生,负面情感能量将被打碎和击退。此时的笑不是简单的肌肉运
动,而是一种伟大的力量。如果我们一味沉湎于负面情感中,是很难得到正
面的想法的。这时,我们只需要把嘴角稍稍地翘起来,通过笑,我们可以做
出最具正面性的行动,并驱散负面的情感能量。
释放就是以脑的防御机制为基础,合理运用呼吸和笑的锻炼方法。深呼
吸和笑的本身就是一种强有力的释放工具,如果把呼吸和笑与我们的意识结
合起来,释放的力量就会增加好几倍。在这么强大的正面力量面前,任何的
负面情感都会被粉碎、融化和消散。
脑呼吸所指的释放,是运用脑神经的生理性原理处理情感,因此,任何
人都能够轻易地做到。
净化内心负面的情感,使内心充满喜悦的力量,那么我们就有可能支配
和调节自己的情感。当我们能够将这种能力运用自如时,我们的人生将变得
更加幸福和有意义。此时,我们不仅能感觉到人生充满了乐趣,还能与天地
间所有的一切和睦相处。

123

124

125

126

127

128

释放图表
现在的感觉

悲伤
强

弱

被释放
没有

5.订立一个为期一周左右的计划,每天清
扫一项也是不错的方法。通过一次大清扫之
后,以后再面对压力和情感反应时,就要即刻
释放。如果不方便即刻释放,就要在睡觉前把
当天发生的压力和情感记忆全部释放后再入
睡。

129

第四阶段 综合脑部

脑呼吸的三要素是能量(气)、信息(情报)、行动(行为)。通过脑呼
吸的前三个阶段——唤醒脑感觉、激活脑部以及净化脑部,我们学会了感觉
和运用脑能量的方法。那么现在是成为真正的脑主人,即寻找控制脑的信息
主体的时候,综合脑部是越过新皮质的思考和旧皮质的情感,发现脑干中的
宇宙生命——灵性的过程。
综合脑部有硬件式和软件式两种方法,硬件式方法是利用特殊的能量刺
激脑,使其具备更强大的功能。能量以光、声音和波长的形式存在着,光具
体表现为形状和颜色;声音具体表现为韵律、节拍和音色;波长具体表现为
我们所体验的各种形式的震动——“发抖”或“律动”。脑呼吸的第四阶
段,是通过充分地活用能量的三大要素(光、声音、波长)进行脑的综合。
综合脑部的软件式方法是对“我是谁,我的人生目标是什么”的重新自
觉。重新给自己定位,当新的信息定位于脑中心,其他的信息和脑功能就开
始为这个核心信息服务。在这个过程中,我们将重新审视组成现有观念体系
的信息,评价这些信息是否符合新的自我定位和人生目标,并决定信息的取
舍。
自人类意识进化以来,人类总是为“我的人生目标是什么,该怎样生
活”等问题苦恼不已。到了这个阶段,这些问题的答案犹如火山爆发般喷薄
而出。
这个阶段有许多深入自我内在的锻炼,因此对自己要有强烈的信任感。
130

所以,脑呼吸的第四阶段最好要在有经验的教练的指导之下进行。

一、脑回路锻炼
回路是每个事物固有的气的形状,即能量模式。宇宙万物根据形状、颜
色、重量、大小等,各自拥有不同的固有回路。这种回路除了有形状之外,
还会喷发能量。
当脑处于相对稳定和净化的状态下时,会散发出有固定的模样的能量。
我们把这个固定的模样绘制成形象化的图画就是脑回路。
脑回路与一个人的个性关系密切,我们常用“棱角”和“圆滑”来形容
人的个性,事实上,性格与脑部的气形态是一致的。个性突出有棱有角的
人,脑回路是呈三角形的;而圆滑主人的脑回路则呈圆形。
当我们观看下列图形时,意识随着脑回路图形移动,脑子里复杂的想法
和情感渐渐被整理,并能够使脑和意识转变成回路图里所显示的和谐稳定的
能量状态。

二、欧姆震动锻炼
我们的脑所散发的能量波长——脑波根据头脑的活动状态分成多种。从
过度兴奋状态的γ波到深度休眠状态的δ波,我们可以看出脑波的不同波
长,这些波长能反映出脑的状况。
当我们身心舒适放松时,就会出现每秒 8 次左右的α脑波。它是最佳的
脑功能状态,可以提高创造力和记忆力以及正确处理信息。如果在日常生活
中,我们能灵活运用冥想状态下产生的α波,就能帮助我们提高判断力、调
节情绪以及处理好人际关系,除此之外还有助于提高我们的业务能力和学习
能力。
欧姆震动锻炼是利用能量的三大要素(光、声音、波长)中的声音振动
脑,使脑波降至α波以下。“欧姆”声音有助于我们体内所有脏器保持协调
和均衡。
与光和波长一样,声音对人体的细胞、组织、器官有着细微的影响。尤
其,提起体内的能量,发出长长的元音的声音内功法(西方称之为调音)
131

132

133

134

具有惊人的治愈能力。美国“音乐、教育、健康研究所”的坎伯(Done
Kamber)博士曾说过:“调音可以给身体提供氧气,进行深呼吸,并放松肌
肉,促进能量流动。”声音内功法可以抚平悲伤和恐惧,可以让激动的情感
平静下来,缓解痛症。无论何时何地都能中断思考和情感以及降低脑波的欧
姆震动锻炼,是把意识集中于身体和声音上,使能量充实。
脏器和声音的共鸣
当发出“啊—”的声音时,胸部会震荡。“啊”声是连接于心脏的声
音,是内部能量向外爆发时发出的声音。当因心理压力而感到胸闷时,把手
放在胸部发出长长的“啊—”声,便能释放心脏的火气,使心情舒畅。当发
出“咿—”的声音时,会感觉从胸口到肋部直到脊椎都受到了震荡。“咿—
”的声音对胃和肝能起到特别作用。
此外,当发出“呜—”的声音时,会感觉小腹用劲,在强健人体能量中
心之丹田的同时,还可以提高胆量(度量)。它还是震荡膀胱和肾脏的声
音。呕吐般的”呵—”声能引起肺部反应,“嘘—”声刺激膀胱,”嘶—”声
刺激肾脏。发出上述与各脏器有关的声音,就会产生共鸣现象,声音刺激该
部位脏器使其健康。
“欧—姆”声音包含了五行的所有劲气,因此不仅使脑充满能量,也使
我们身体的所有脏器以及每个细胞都充满能量。当我们闭上双眼,将意识集
中于自己发出的声音上,并顺着声波移动的路径而移动,就会发现这些声波
如何对身体和脑产生作用。圆形波长是从脑中心开始,逐渐扩散至整个脑
部,犹如湖水的波纹向四处扩散一样。刚开始只震动脑部,接着迅速扩散至
全身,使身体和声音产生共鸣。清晨是欧姆震动锻炼的最佳时机。

三、自律震动锻炼
新皮质、旧皮质、脑干各自具有不同的特性和功能,它们反应的波长也
不尽相同。适当的调节声音或震动的类型,就能按自己的意愿稳定和激活脑
的各个部位。复杂、变化多湍的波长和震动容易刺激新皮质反应,相反,单
纯而有规律的波长和震动容易使脑干有所反应。如果说,新皮质喜欢复杂、
美妙的交响乐,脑干则喜欢充满原始生命力的非洲韵律。
135

136

能量三大要素之中,光影响新皮质,使脑波处于稳定状态;声音影响旧皮
质,使情感发生变化;波长影响脑干,使脑干中的生命韵律之律吕在震动。
当意识穿过旧皮质和新皮质进入脑干时,我们就能遇见强烈波动的生命能
量。
现代人脑的三层结构中,新皮质过度发达,因此它常妨碍旧皮质的情感
表达和脑干生命活动。因此,接受一些单纯韵律的反复震动,是防止新皮质
过度的活动,以及使脑干生命力最大化的好方法。比如坐车时打个盹儿,听
听纯音乐头脑就能平静,身体也得到了休息;再比如哄孩子睡觉时轻轻拍打
后背或唱摇篮曲,等等。
自律震动锻炼是通过单纯韵律震动稳定新皮质,激活旧皮质,与脑干的
生命波长相遇,进而使我们的意识和波长相一致的锻炼法。
震动——通过经络的生命颤动
震动是感觉和运用气的过程中自然产生的现象。我们通过呼吸吸入外部
的朝气,流动于体内的气突然受到刺激时,就会扩张原有的气脉,开拓新的
气路径,同时穿透因疾病或体内毒素影响而关闭的经络。当这种现象在体内
持续发生时,就如同连接水龙头的软管因突然间打开水阀而激烈颤动一样,
我们的身体也会出现摇晃或抖动现象,这种现象就是震动。
自律震动锻炼是有意识地让我们的身体产生震动,它不是按照事先准备
好的顺序运动身体,而是随着我们体内自然产生的生命韵律而运动。
反复做单纯有韵律的动作能够使我们的头脑得到休息,而那些复杂高难
度的动作是无法达到这样的效果的。就像左右晃动米袋子时,大米会集中在
米袋子的底部一样,反复做单纯的有韵律的动作将使气沉于丹田。即使不刻
意的沉气,气的重心也会自然地挂在腰部。我们向左右晃动一下身体,并感
觉腰部的重心,身上的力气缓缓泄去的同时,全身得到放松,头部会大幅度
地左右晃动。
人们普遍认为静心休息比运动舒服,但事实上,静止不动对我们身体来
说是一种不自然的状态。运动才是我们身体的本质属性。
长期以来,我们一直抑制着来自身体本身的自律性运动。现在,我们
不要再抑制它,静观其变,看看究竟会发生什么样的变化。不久,我们就
137

138

139

会发现身体的自我诊断能力发挥出来,气被导入了身体不舒服的部位,并产
生促使该部位恢复健康状态的运动。
我们也不用刻意地去控制呼吸,如果把意识专注到身体的韵律,呼吸就
会自然地流动。在做自律震动时,身体的重心会自动移动到双脚的各个部
位,这样的移动是为了矫正我们身体的重心,是身体的自我治愈。在这个过
程中,颈骨、腰骨、胸骨、骨关节、膝关节等错开的骨骼会回归原来的位
置。
打开意识的钥匙
在做自律震动锻炼时,最重要的是要打开心房。如果把身体抖动视为不
正常现象而突然停住,我们就会错过韵律,气的流动就会被截断。不要用脑
去思考如何锻炼,而是应该打开全身的感觉真正地去体验、去感受。那么自
律震动锻炼应该达到什么程度才算成功呢?犹如漂浮在海上的船慢慢沉入海
底一样,直到自己的意识融进动作为止,直到意识完全消失只剩下震动为
止,只有这样,自律震动锻炼才能真正完成。
我们要打开意识的枷锁,使生命的能量能够喷发而出。在自律震动锻炼
中,各种杂念和情感会反复出现和消失。这个时候我们只当这些是生命海洋
的自然现象,不用追逐也不用放弃,静观其变就可以了。
自律震动的高潮
自律震动是有高潮的,每个人到达这个顶点所需的时间不同,有的人需
要 5~10 分钟,有的人则需要 20 分钟甚至更长时间。高潮有时只出现一
次,有时又会多次反复出现,高潮分为肉体性高潮和精神性高潮。
肉体性高潮,是指所有的细胞呼吸、肌肉运动、脏器犹如跳舞般的细微
震动,使错开的骨关节恢复原位的状态。精神性高潮,是指自身的情感完全
净化,精神和肉体的界限完全消除。在精神性高潮的状态下,我们会同时体
验到强烈的能量及灵性的觉醒。自律震动锻炼是一种通过单纯韵律的震动,
稳定新皮质、激活旧皮质,并打开通向脑干之路的锻炼法。
第一次体验震动需要 30 分钟至 1 个小时。但是,只要能成功体验一次
震动,下一次的时间将大大缩短。长时间激烈震动会消耗体力,因此锻炼的
时间要根据自己的体力而定。一般来说,高强度震动的锻炼时间以 10 分钟
140

左右为佳,这种锻炼最好是在有经验的教练指导下进行。
当我们非常熟练之后,就在震动中加入一些方向和次序,并领悟调节震
动强弱的要领。我们是可以控制自律震动的,如同踩油门一样,使劲时震动
强度和速度就会加快,力气小时震动就会慢慢减弱。自律震动锻炼,是使身
体随着气的流动而震动,同时按自己的意识调节气的流动。这两种现象看似
矛盾对立,但体验加深时就会明白它们是合二为一的。
四物游戏能产生一种制造强烈震动波的惊人音乐。在自律震动锻炼所用
的音乐当中,四物游戏的音乐是最适合的,它可以适当的调节紧张,使身体
放松以及使阴阳协调。
像四物游戏、非洲或南美的民俗乐器产生的音乐,其中的打击乐声音单
纯反复的韵律对诱导震动有很大的帮助。音乐对刚开始进行自律震动是有帮
助的,但是,音乐的韵律会凌驾在身体的韵律之上,因此不要长期依赖于音
乐。最后应该完全丢掉音乐,并专注于身体的韵律和感觉上,只靠我们自己
的身体和感觉深入到生命的韵律之中。

四、希望与意识的成长
如果说硬件式综合脑部,使脑结构和功能最大化的方法是运用光(回
路)、声音和震动的锻炼,那么软件式综合脑部的方法就是重新自我定位。
在我们接触的许多信息中,有关自我定位和人生目的的信息对脑功能起
着决定性影响。因为我们的脑是根据最高层信息运动的。当“我是谁”“我
的人生目的是什么”等最高层信息改变时,其他所有信息就开始围绕这个信
息进行重组。这意味着脑整体信息体系的改变,也改变了我们的思想、言语
和行动。
目前人类平均的脑活用率偏低,究其原因,并不仅仅是对脑的了解不
足,而是因为人类以个人主义的自私心为基础的人生动机,无法唤醒脑部整
体。若想唤醒并 100%地活用脑,就应该从新的角度重新自我定位和确立人生
目的。
人格——信息的集合
从软件的角度看,脑部是无数信息的集合体,这些信息的集合体决定了
141

我们的人格。信息的集合体在脑部会形成一定的程序,当我们处于某种状况
时,脑就会根据现存的程序运转,做出相应的行动。
我们经常用行动或语言表现自己的人格,或评价别人。事实上,左右人
格水准的是脑中的信息质量,特别是“我所认为的我”,即有关自我定位的
信息。请大家回答下面三个问题:我喜欢什么水果?我喜欢什么颜色?我喜
欢什么花?
现在是谁在回答这些提问呢?在这里我们必须要清楚的一点是,按我们
的经验认识的“我”和回答上述问题的“我”,只不过是储藏在脑海里的信
息集合而已。不仅仅是”我”,所有被定义的事物和所有被冠上名字的事
物,都只不过是一种信息。
我们根据这些信息感觉喜悦和悲伤、恐惧和愤怒。然而,信息只是信
息。信息可以活用、评价、修改和废弃。试问一下,是什么限制了你的能
力?你刚开始一定会想到体力、学历、财力、时间等所谓的与客观条件相关
的答案。但是继续探讨下去就会发现,真正限制我们能力的是大脑记忆中的
“信息”。评价、选择和组织其他信息,能为高层信息“我是谁,我的人生
目的是什么”的自我定位服务。
核心信息之一:我是谁?
1.我所认为的我
我是某公司担任某职务的人;我是某某人的丈夫和某某人的父亲;我是
某某人的妻子;我是某某学校的学生;我是有着这样那样梦想的人;我是某
某人的女儿或儿子;我是某某人的朋友。
那么,上述对于自己的定义是怎样形成的呢?仔细想想就不难发现,这
些定义与家庭、公司、学校等环境赋予我们的影响有关联。有些人经常想
“我是某某人的父亲”,有些人则经常想”我是某某公司的经理”。当我们向
这两个人提问:“您在周末主要做些什么事情?”他们会做出怎样的回答
呢?因为“我是某某人的父亲”或“我是某某公司的经理”的信息框架限制
了他们的回答,因此第一个人回答“跟孩子一起去公园玩”的可能性相当
高,而第二个人回答“在公司开会”的可能性相当高。
如果我们继续探究是什么在左右我们的思考、行动以及言语时,就会
142

我们被储存在脑海里的自我极限的信息所支配着,就像关在玻璃杯里的跳蚤.由于
总是保存无法挣脱玻璃盖的记忆而放弃跳脱。

发现“我所认为的我”,即有关自我定位的信息,就是左右我们一切的主要
原因。但是静静地想—想便不难发现,与其说我们自己选择了自我定位,不
如说是受外部的影晌更多。父母和学校,社会伦理和道德,自己的宗教信仰
等,都会不知不觉影响“我所认力的我”。我们地无意之间接受了这些信
息,并未意识到原来的自己已经改变,我们忘记了这些只不过是信息而已,
忽视了自我定位的信息是可以重新选择的事实。
“我是什么”或“我应该成为什么”的这些想法也只不过是一种信息而
己。我们应该明白,信息随时能根据我们的选择更换,我们有这种更换信息
的力量,当然,这种力量是以实践能力为基础的。新皮质具有很强的疑心,
因此不 管我 们怎样 表白 “我可 以做 到”,它却 总是嘀 咕着 “是吗 ?可 以
吗?”打消新皮质疑心的最好办法就是将我们的想法反复付诸实践,把有关
自己的新信息刻印在脑干里。
2.重新定义的我
首先我们做一个有趣的游戏。
找一张白纸放在面前,然后闭上双眼,回想一下自己走过的人生留下了
哪些记忆。试想着自己已经离开人世,然后在纸上写下希望刻在自己墓碑上
的碑文。你希望在离开人世后,给后人留下怎样的记忆呢?然后对自己的碑
文进行片刻的冥想。
这个游戏有一个非常惊人的特点,大多数人不管自己走过的人生是什么
样的,都想给别人留下自己是一个“为了世界,为了人类”有所贡献的人的
143

美好记忆。我们想到的既不是自己本身或自己的家人,也不是自己所属集体
或自己信仰的宗教,而是为了人类(世界)。那么这种现象该如何解释呢?
难道这也是人们的一种自私心?希望得到他人的肯定?或是一种教育的结
果?
你的碑文并不是因为自私或算计出来的结果,而是感觉自己人生尽头来
临时,可以心如止水地回顾自己的一生,那些长期以来被绚丽多彩的想法和
情感旋涡遮盖的内心深处会绽放出光芒,即出现我们与生俱来的记忆,任何
人都具有为了世界应该做些什么好事的本性。
这样的本性是我们来到这个世界的根本力量,是我们能够在疲惫和困难
中坚持生活下去的原动力,是我们在日常生活中感觉轻松的原因,是怀疑的
根源,也是生命结束时感觉悔恨的理由。因为在我们的内心深处有一个“造
福于世界和人类”的崇高愿望。我们并非叫性本恶”,而是“性本善”,这就
是藏在我们内心深处的真正的自我。
我们都有自己的梦想,那个梦想不仅是追求自己的利益,更是希望对家
人和邻居,甚至全社会和人类都有所帮助。不管身处何方,从事何种职业,
跟谁一起工作和生活,我们内心深处都有一个“造福于人类和世界”的愿
望。
我们要摆脱自己意识的枷锁来纵观全局,并为人类的发展做出贡献,这
才是唤醒脑的无限潜能的钥匙。当我们拥有为世界造福的意识时,脑中所有
沉睡的部分开始苏醒。当我们亲自说:“我是造福于人类和世界的人”时,
我们的脑会大吃一惊,因为接受了非常宏大的信息。刚开始我们可能会因为
这样的自我定义而尴尬,而一旦付诸实践并得到肯定时,脑就会为自己的主
人感到骄傲,尊敬自己的主人,并愉快地工作。
核心信息之二:我的人生目的是什么?
1.这个时代的常识——领悟
明白我们的内心深处有一个要造福世界的本性,懂得我们生存的最终目
的就是造福于人类,这就是醒悟。大家普遍认为,醒悟是一种特殊和了不起
的境界,是带有一种神秘色彩的,其实,醒悟就是明白了“我是谁”。
醒悟是一种选择,醒悟是发现了自己内在的东西,是认定自己的真面
144

145

目就是自我,懂得自己的本质不是身体而是灵魂,是没有开始和结尾的永恒
生命。
只有灵性觉醒时,我们才能够成为自己人生的主人。懂得所有的信息只
是单纯的信息,我们不再受信息的支配,而是根据自己的选择运用信息。醒
悟的灵魂使我们摆脱固有观念而自由地审视世界,懂得现在的世界需要什
么,并根据这一需要做出造福世界的事情。
醒悟并不是只有特殊的人才能达到的境界,醒悟应该成为这个时代每个
人都应该拥有的意识状态。如果没有平凡人的醒悟,我们的社会和人类以及
地球的未来是没有希望的。醒悟并不意味着实现了什么人生目的,它只不过
是我们每一个人的人生出发点而已。
2.意识的阶段
我们每一天都会经历各种不同的意识状态,如喜悦、悲伤、阴沉、开朗
等。有时会因为个人的利益得失感到不安或幸福,有时会为身边的人或全社
会都关心的全球性问题而感到高度敏感和紧张。根据不同的意识状态,我们
会有不同的表情和语气以及行动,同时身体感觉的能量状态也不同。
霍金斯博士在《意识革命》一书中,把意识按水平高低进行定义。从羞
耻心、罪恶感等非常低的意识开始,到醒悟的高度意识,把人类的意识状态
数字化,并以 20~1000 的指数来说明。
这里重要的一点是,一个人的意识并不是固定在某一个水平上,每个人
的内心都具有 20~1000 的所有水平的意识,各种水平和意识每天都在我们
身上交替。
3.目的地和本垒
我们经常混淆意识水平和理解能力水平,事实上,两者并不相同。并不
是说读懂了《圣经》,就具备了与耶稣一样的意识水平;能够读懂佛经并讲
解给他人,就具备跟佛陀一样的意识水平。因为意识水平并不是指知识水
平。那么评价一个人意识水平高低的根据是什么呢?我们又是根据什么来确
认自己的成长?
判断意识水平的标准大致有两种:第一种是人生的目的,即活着为了
什么?即使两个人,做相同的事情,如果他们的人生目的不同,那么两人
146

147

就是有区别的。确定人生的目的,实际上就是指我们在 20—1000 的意识光
谱中,选择哪里作为自己的目标。
第二种标准是本垒,即在一般情况下,我们的意识习惯停留在意识光谱
中的哪个范围。如下图中 A、B、C 三人的意识范围虽然相同,但是他们各自
有习惯性停留的位置,即本垒是各不相同的。当我们制定好人生目的时,就
应该按照这个目的去思考、说话和行动。当我们在不断努力的过程中,自己
所选择的目的地成为坚定的本垒时,我们的意识就会有一个新的跳跃。
核心信息之三希望——抵达完成的路
1.希望与成长
我们都希望意识能够不断成长,但是据统计,一个人一生的意识成长水
平并不高。如果以前面提到的霍金斯博士的意识水平图表为标准的话,平均
实现的也不过是向前跳跃两三级。
怎么做才能使自己的意识飞跃成长呢?答案其实很简单,那就是希望。
人类是通过希望成长的,希望可以使我们发挥最大的能量、最高的能力和最
好的智慧。因此,希望的实现必须要推翻现在的界限,使意识飞跃。另外,
在树立希望和实现希望的过程中,我们可以提高脑的功能。
因此,在树立希望的时候我们应该鼓足勇气,并保持一颗正直的心。摘
下假装不懂、假装不是的面具,看清自己的界限,并根据自己的能力把临界
线上的某个目标定为希望。如果因为怕麻烦和畏惧,选择界线边缘的不用费
力气就可以实现的目标为希望的话,表面上看起来总是忙忙碌碌的样子,而
实际上意识并没有得到成长,只是原地踏步而已。
下面的图解形象地描写了通过希望克服自己的界限而使意识成长的过
程。在拥有 A 本垒的意识状态下,选择超出自己现有界限的 B 领域为希望并
实现时,我们就成功地突破了 A 的界限,实现了拥有 B 为本垒的意识的跳
跃。我们以相同的方式超越 B 领域和 C 领域,那么我们就可以不断地成长。
下图中,白色光线是一种连接希望的指导路线。就像图中描绘的一样,
希望应该朝着一个指导路线,指向人生的最终目标。如果自己设定的希望

148

149

没有朝向人生的最终目标,而是各自朝向别的方向,那么就算我们付出了很
多的努力和时间实现了这个希望,实际上也只不过是在原地打转,无法接近
自己最终的人生目标。
2.应该拥有什么样的希望
你希望自己的意识有多大的成长呢?假设我们的意识状态在 200 以下,
我们将希望达到的意识水平设定在 400 以上,我们通过努力最终实现了这个
希望,使意识水平达到了 400。如果此时我们仍然把 400 视为自己人生的目
标,它就变成了阻碍我们的意识进一步成长的脚镣。
因此,我们应该冷静地自问一下,我们可以设定的最高的希望是什么?
最高的希望,就是醒悟,即最高指数的意识水平,要把世界变成人类相亲相
爱和永远快乐的世界。
所有的人使自己内在的灵性觉醒,并以此灵性为基础绽放醒悟之花,建
设“和平的地球共同体”,这才是我们最终的希望。当自己的希望朝向这样
的最终目的前进时,我们就会在自己内在的要求和世界迫切需要的交叉点上
相遇,并愉快地工作和生活。

150

第五阶段 成为脑的主人

虽然脑是连接我们和宇宙生命的通路,但是从物理现象来看,脑是一个
让身体运动的、巨大的信息信息系统。所以,处理信息的水平,最终决定了
我们是拥有金子般的头脑,还是拥有黑暗的头脑。
金子般的头脑能够制造能动性、创造性与和谐性的信息,通过正面的信
息处理,拯救自己和他人。相反,黑暗的头脑将制造具有破坏性和非能动性
的信息,从负面角度处理信息,导致自己的灵魂被抹杀,甚至伤害周围的人
们。
通过前面几个阶段,我们将“我是谁,我的人生目的是什么”的概念扩
大到极限,从而使脑具备能够 100%运转的条件。另外,通过这个过程,我们
能以真正的脑主人的身份,确认灵性的成长和初完成作为人生目的的真我。
但是,这个全新信息的力量还很弱小,我们的脑回路在碰到习惯和观念
的墙壁时,总会有要放弃前进、返回过去的强烈倾向。因此,必须将醒悟转
化为行动,并反复训练,使综合的脑部得到巩固。
脑呼吸的最后阶段之“成为脑的主人”,是通过 100%地活用综合的脑
部,使灵性得以成长和醒悟。那么,100%地活用综合的脑部的秘诀是什么
呢?就是脑部提供快乐的信息促使脑愉快地工作,而这个信息就是希望。当
我们全神贯注于希望的目标时,脑就会有方向性和充足的力量,进而 100%
地发挥自身的功能。
“成为脑的主人”是集中于希望,制造能动性的脑,不停地向脑输入正
151

面性和创造性的信息,通过感觉地球的灵性,把醒悟付诸生活实践的阶段。
对脑呼吸而言,判断一个信息是否具有能动性、创造性与和谐性的最终
标准是“地球”与“和平”。当我们面临选择的时候,最终考虑的不是“这
个信息是否有利于我和我的家人”,而是“这个信息是否有利于地球”;不是
“这个信息是否有助于成功和竞争”,而是“这个信息是否有利于和平”。
“地球”与“和平”可以说是一种管理脑信息的密码,因为“地球”是优先
于任何国家、宗教和组织的,而“和平”是我们人生追求的所有价值的基
础。

一、冥想希望
佛教中有一句“寤寐一如”,意思是指清醒时和睡梦中是一个样,用来
比喻 24 小时全身心投入到最终的志向中。事实上,当我们长时间全身心地
专注子某个目标时,睡梦中也会做与之相关的梦。经常听说有人通过梦境获
得了信息或想法,这是某种信息扎根于他意识深处的缘故。
希望能够使脑清醒、喜悦和愉快地工作。当我们 100%地投入一个希望
时,脑的所有回路为了实现这个希望,朝着一个方向综合和运转。当新皮质
的思考和旧皮质的情感综合成一个目标,并且一丝不苟地运转时,脑干才会
运转。脑干是接触宇宙无限生命力的中心,当脑干运转时,宇宙的生命力也
随之运转。宇宙所有的能量朝着实现希望的方向运转,从而缔造出新的创
举。
我们都有过这样的经历:当我们拟订了一项计划后,在偶然间得到别人
的帮助或一些重要信息,取得超出预期的成绩。其实这样的结果不是偶然
的,而是我们的心念作用于宇宙能量,使所有的能量朝着一个方向运转时出
现的必然现象。我们常发现,很多看似不可能的事情却很容易实现,这其实
跟脑干的创造力是有关系的。
运用脑干创造力的锻炼法就是冥想希望的锻炼。看似简单的冥想,却能
把自己树立的希望根植于脑干,从而获得脑干的创造性能量和想法。

152

扪心自问,与脑交流
首先树立一个超越自己的界限、能够使脑愉快运转的希望。这个希望可
能是贯通自己全部人生的终生希望,也可能是十年、五年、一年、一个月、
一周或一天要实现的目标。
在树立自己的希望时应该考虑下列条件:

冥想希望
1.每天的上午或下午,选择一个固定的时间段。
2.以舒服的坐姿进行三次深呼吸。
3.双手慢慢举起,进入止感练习。
4.感觉包围全身的能量磁场,当思考和情感停止时,双手轻轻放在膝盖上。
5.想象一道亮光从百会穴进入,并照耀脑海,接着亮光从脑中出来,在印堂前呈现
一个光的画面。想象距离前方 5 厘米、约 15°角上方有一个白色画面。在画面上想象自
己的希望实现时的情景,情景越详细具体越好。
6.浮想实现希望时自己喜悦的模样。
7.继续专注就会呈现实现希望的想法。
8.三次深呼吸后睁开双眼。
9.在日志上简单地记录感受和想法。

153

154

第一,单凭想象希望成功时的情景,内心就充满了喜悦。
第二,希望应该是有意义、有价值的,为实现它你值得投入很大努力。
第三,为实现希望愿意使用自己拥有的最大能量。
第四,这个希望具有可以集中所有意识的魅力。
第五,这个希望能得到他人的支援和支持。
第六,这个希望应该具体到可以清楚地判断出是否能实现。举例说:制
订了一份学习绘画的目标,那么这个目标就应该具体到学到什么时候、学到
什么程度为好。
最重要的是要不停地询问自己,这个希望是来自假我,还是来自真我。
实际上提问是件很容易的事,我真心希望的是什么?是什么让我充满喜悦和
希望?问一问自己的灵魂,问一问自己的内心。不管我们选择了什么样的希
望,从来不会有人给你确认你所选择的希望是否是最好的,你只能通过自己
内心的提问和良知来判断。
当我们通过内心的提问懂得了自己的希望是什么,接着向自己的脑询问
怎样实现希望。要跟自己的脑进行对话,与自己的脑进行灵性的交流。冥想
希望是通过与脑的交流,获得实现希望的力量和方法。

二、自我创造
自我创造,就是反复向脑输入真我的信息,制造具有能动性、创造性、
和谐性脑的方法。自我创造不是被动地依靠他人来接受和处理信息,而是选
择自己希望的自我形象和自己灵魂真正期望的信息输入脑部,以真正的脑主
人身份活用脑,更新脑。
当我们 100%自信,反复地向脑输入自己选择的希望,那么那个信息就会
开始深刻于新皮质、旧皮质和脑干之中。通过反复地实践新的信息,我们才
能灵活运用人类拥有的最高能力——“创造力”
。
进入脑部的信息必须经过三个阶段的变化,才能发挥其真正的力量。刚
刚进入脑部的信息是未确认的信息,不能转化为行动。当信息被脑部确认
后,就转化为行动信息。在信息转化为行动时,还有可能出现不同程度的犹
豫。
155

当我们通过实际行动和亲身体验来确认信息的价值时,行动信息便转化为决
定性信息。决定性信息是运动脑干的信息,当这个信息有所需要时,就能动
员我们全身的能量。当决定性信息持久坚定地灌输到我们的意识体系和行动
方式中,便构成了我们的人格。所以,我们应该反复地灌输亲自选择的自我
定位和肯定自己人生的信息,直至信息转化成行动信息,最终转化成决定性
信息。

自我创造
1.每天的上午或下午,固定一个时间段。
2.以舒服的坐姿进行三次深呼吸,放松身体。
3.双手慢慢举至胸前,进入止感练习。
4.当清楚地感觉到手上的气时,将双手慢慢举至头部,双手一张一合,进入脑止感
练习。随着呼吸和双手的运动,反复使脑膨胀与收缩。
5.说出自己的希望,反复地讲述自己向往的自我形象,想象信息随着脑止感练习一
起被灌输到脑部的情景(双手合十放置胸前的姿势也可做此练习)。
6.想象每一个单词变成黄金色,穿过新皮质和旧皮质到达脑干的情形,脑干开始发
光。
7.说出“我的脑是和谐的”“我的脑是
创造性的”“我的脑是能动性的”等话语。至
少重复三次以上。
8.反复三次缓慢的深呼吸,结束锻炼。

156

用身体表现希望,用行动肯定希望
如果我们能够持久地接受一个希望,意味着这个信息已经转变为决定性
信息。将一般信息转化为决定性信息最有效的方法,是持续地用身体表现信
息,用行动肯定这个信息。这一方法能够使新皮质信服,让旧皮质放心,使
我们言行一致。
当我们对某个信息和判断没有一丝的怀疑的恐惧时,该信息就能使脑干
运动。因为脑干是通过创造的元音(律吕)与宇宙能量源连接,因此,脑干
的运转带来全宇宙的的运转,天地也会帮助人们实现自己的希望。

三、感受地球
想象一下,在文明高度发达的未来,你去宇宙探索,在那里偶然间与外
星人相遇。当外星人问你来自何方时,你会怎样回答呢?你大概会说:“我
来自地球,我是地球人。”在我们是韩国人、美国人或中国人之前,首先我
们是地球人。我们追求的任何价值或真理,如果没有地球就无法成立。地球
是我们追求的所有价值的基础,是我们人生的根底,是我们生命的的本质。
当人类之心和地球之心交流时
比起宇宙的宏大,地球只不过是非常渺小的存在。宇宙间存在着无数个
银河系,地球所处的太阳系只不过是其中一隅。同样,从地球的角度来看,
我们人类只是地球万物之中的一种而已,是极其渺小的存在。
当我们可以跟地球交流并感受地球之心时,我们就能以爱和怜悯之心看
待地球,拥有了无限的责任感,这是惊人的意识扩张的体验。当我们把自己
当做地球人的时候,就会克服和摆脱长久以来被民族、宗教、思想等偏见的
束缚。当我们懂得自己和周围一切的根源只有一个,即地球时,我们的意识
就会超越民族、思想、宗教和文化的界限。
感受地球锻炼是通过能量感觉地球的灵魂,使地球和自己的灵魂合二为
一。当我们认为地球不仅仅是巨大的物理对象,而且还是具有能量和灵魂的
生命体时,人类之心都能与地球之心交换,我们才能获得治愈人类社会和地
球的力量。

157

感受地球锻炼
1.以舒服的姿势坐在椅子上或地上,进行三次深呼吸,充分地放松身心。
2.双手慢慢举至胸前,进行止感练习。
3.想象地球在双手之间,随着手的运动,地球在膨胀和收缩。
4.把抱住地球的双手慢慢移动至前额,想象着乒乓球大小的地球从双眉之间的第三
只眼——印堂穴进入,发出蓝色光芒的地球在脑海里转动,双手轻轻放在膝盖上。
5.想象着地球喷射的蓝色光芒照亮头部,接着这个光芒顺着脖颈来到胸部,与胸部
的金黄色光芒相连,胸部的金黄色光芒下移至丹田,形成连接头部、胸部和丹田的光
柱,同时全身消失,变成耀眼的光芒。
6.想象自身的光芒干越来越大,扩散
至自己所处的空间,从而照亮周围。从自己
身上扩散的光芒就如保护网包裹整个地球,
随之喷出治愈的能量。
7.三次深呼吸后结束练习。

158

想象着进入脑海里的地球一边喷射蓝色的光芒,
一边不停地转动着照亮整个头部。

脑海里的地球

159

160

161