Αρχική σελίδα Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях..

Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях общественного питания

, , ,
0 / 0
Πόσο σας άρεσε αυτό το βιβλίο;
Ποια είναι η ποιότητα του ληφθέντος αρχείου;
Κατεβάστε το βιβλίο για να αξιολογήσετε την ποιότητά του
Ποια είναι η ποιότητα των ληφθέντων αρχείων;
В настоящем учебном пособии изложены основные понятия о качестве продукции и организации контроля продукции на предприятиях общественного питания. Приведены методы контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, используемых для сырья животного и растительного происхождения. Описаны основные требования к мясу и мясопродуктам, отличительные особенности и правила оценки качества и безопасности. Представлены сведения по мясу, птице и яйцам. Преведены требования к рыбному сырью и нерыбным объектам промысла, а также к готовой продукции из данного сырья. Описаны требования по качественным характеристикам мучных и кондитерских изделий, сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. В приложении приводятся основные документы, регламентирующие показатели качества в общественном питании.
Έτος:
2014
Εκδότης:
Tpoицкий мocт
Γλώσσα:
russian
Σελίδες:
191
Αρχείο:
PDF, 12,36 MB
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο για βιβλίο και να μοιραστείτε την εμπειρία σας. Άλλοι αναγνώστες θα ενδιαφέρονται να μάθουν τη γνώμη σας για τα βιβλία που διαβάσατε. Ανεξάρτητα από το αν σας άρεσε το βιβλίο ή όχι, εάν θα πείτε για αυτό ειλικρινά και λεπτομερώς, οι άνθρωποι θα μπορέσουν να βρουν για τον εαυτό τους νέα βιβλία που θα τους προκαλέσουν ενδιαφέρον.